Brunsting 0ong, Beilen

Brunsting 0ong Beilen

Prijs op aanvraag
Bekijk 2 foto's
Bekijk 2 foto's
Brunsting 0ong
9411 VL Beilen
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 02.50.49 ha.
Hierbij verstrekken wij u, geheel vrijblijvend, informatie over:

Een perceel landbouwgrond gelegen aan Brunsting te Beilen

Oppervlakte:
02.50.49 ha.

Ligging:
Gelegen aan de Brunsting te Beilen.

Omschrijving:
Een perceel landbouwgrond, thans in gebruik als grasland, gelegen aan de openbare weg Brunsting te Beilen. In het verleden is er ook maïs op het perceel geteelt.
Het perceel bestaat aan de voorkant (wegzijde) uit een veldpodzolgrond van leemarm en zwak lemig fijn zijn die naar achteren overgaat van een moerige eerdgrond met een moerige bovengrond op zand naar een madeveengrond op zand zonder humuspodzol.

Kadastrale aanduiding :
Gemeente: Beilen

Sectie:
R

Nummers:
2480 en 2481

Totale oppervlakte:
02.50.49 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied "Landbouwgebied" en “Robuust watersysteem beekdalen” van Omgevingsvisie Drenthe.

Leveringsrechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten en/of betalingsrechten te koop aangeboden.

Waterschapslasten :
Op te vragen via https://www.wdodelta.nl/waterschapsbelasting

Ruilverkavelingsrente:
N.v.t

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer E. (Erik) Brink.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353827.

Voor meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Hierbij verstrekken wij u, geheel vrijblijvend, informatie over: Een perceel landbouwgrond gelegen aan Brunsting te Beilen Oppervlakte: 02.50.49 ha. Ligging: Gelegen aan de Brunsting te Beilen. Omschrijving: Een perceel landbouwgrond, thans in gebruik als grasland, gelegen aan de openbare weg Brunsting te... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com