Rijksweg 60, Dieverbrug

Rijksweg 60 Dieverbrug

Prijs op aanvraag
Bekijk 34 foto's
Bekijk 34 foto's
Rijksweg 60
7984 NE Dieverbrug
Prijs op aanvraag

Melkveehouderijbedrijf
Oppervlakte: 49.29.79 ha.
Namens onze opdrachtgever bieden wij aan een mooi gelegen, goed verkaveld melkveebedrijf op ruim 49 hectare te Dieverbrug.

Dit efficiënt ingerichte, melkveebedrijf is keurig onderhouden en voorzien van een grotendeels in 2012 uit- en aangebouwde ligboxenstal die samen met de oorspronkelijke ligboxenstal van 1979 een capaciteit heeft van 158 ligboxen achter de melkstal. Verder is er in 2019 een vrijstaande ruime werktuigberging annex jongveestal bijgebouwd. Het ca. 1,5 ha. grote erf ligt mooi centraal in de huiskavel en is voorzien van ca. 4.500 m² erfverharding, een kavel pad en ca. 2.000 m² aan kuilvoer opslagruimte.

Oppervlakte:
Totaal: 49.29.79 ha.
39.76.09 ha. huiskavel, waarvan circa 1.50.00 ha. kan worden aangemerkt als erf, tuin en ondergrond van de woning en de bedrijfsgebouwen en daarnaast drie veldkavels binnen een straal van 500 meter van respectievelijk 5.73.20 ha., 2.92.50 ha. en 0.88.00 ha..

Ligboxenstal:
Een ruime, grotendeels 3 + 0-rijige ligboxenstal welke in 2012 is uitgebouwd vanuit de oorspronkelijke ligboxenstal van 1979. De stal biedt plaats aan 158 ligboxen achter de melkstal en een aantal grotere groeps strohokken in het achterhuis van de oorspronkelijke boerderij aan de andere zijde van de voergang. 2 x 4 Manus melkstal met automatische afname.

Werktuigberging annex jongveeopfokstal:
Front open werktuigberging van 2019, groot 16 x 34 meter met in de achterste 14 meter in dichte dwarsopstelling de jongveestal. Hier staan 34 ligboxen in oplopende breedte- en lengtemaat op ca. 375 m³ mestopslag onder de boxen en roosters.

Mestopslag:
Totale capaciteit van de mestopslag is ca. 3.600 m³, waarvan ca. 1.600 m³ in de mestsilo’s, resterende deel in de putten onder de stallen.

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan ”Buitengebied“ van de gemeente Westerveld. De bestemming is “Agrarisch” met een ruim agrarisch bouwperceel voor grondgebonden landbouw.

Milieuvergunning:
Het bedrijf is voorzien van een Omgevingsvergunning voor het houden van melkvee en bijbehorend jongvee in de huidige gebouwen.

NB-wetvergunning:
Verleend per 9 november 2011 voor het houden van:
130 melkkoeien in stalsysteem met RAV-code A.1.100 (9,5 kg NH3/dier/jaar) en
52 stuks jongvee in stalsysteem met RAV-code A3 (3,9 kg NH3/dier/jaar) en
2 paarden in stalsysteem RAV-code K1 (5 kg NH3/dier/jaar)
Maximale ammoniakemissie 1.447,8 kg per jaar.

Omgevingsvisie Streekplan Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouw” en “Multifunctionele Gebieden” van Omgevingsvisie Drenthe.

De Ecologische Hoofdstructuur:
De boerderij en de landerijen vallen buiten de EHS.

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever bieden wij aan een mooi gelegen, goed verkaveld melkveebedrijf op ruim 49 hectare te Dieverbrug. Dit efficiënt ingerichte, melkveebedrijf is keurig onderhouden en voorzien van een grotendeels in 2012 uit- en aangebouwde ligboxenstal... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com