Emmerhoutstraat 0ong, Emmen

Emmerhoutstraat 0ong Emmen

Bekijk 3 foto's
Bekijk 3 foto's
Emmerhoutstraat 0ong
7814 XW Emmen
Verkocht

Lossegrond
Oppervlakte: 09.90.90 ha.
Hierbij verstrekken wij u, geheel vrijblijvend, informatie over: Een perceel landbouwgrond gelegen aan de Emmerhoutstraat te Emmen.

Oppervlakte:
09.90.90 ha.

Ligging:
Het perceel is gelegen nabij Emmerschans, aan de openbare weg Emmerhoutstraat.

Omschrijving:
Een mooi, vruchtbaar, perceel grond van bijna 10 hectare. Het perceel is ontsloten aan de Emmerhoutstraat. Het perceel bestaat voor het grootste deel uit een Haarpodzolgrond en Veldpodzolgrond van leemarm en zwak lemig fijn zijn. Het overige deel is een meer moerige grond met een meer veenkoloniaal karakter.

Kadastrale aanduiding:
Gemeente: Emmen
Sectie AB, no. 14, groot 09.90.90 hectare.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het perceel komt voor op de Natuurbeheerplan 2020, Waterkaart in het gebied ‘Hunze en Aa’s.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied "Landbouwgebied" van Omgevingsvisie Drenthe 2030

Leveringsrechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten en/of betalingsrechten te koop aangeboden.

Waterschapslasten:
Op te vragen via https://www.hunzeenaas.nl/belasting/Paginas/tarieven.aspx

Ruilverkavelingsrente:
Niet van toepassing

Overige bijzonderheden:
- Het jachtrecht is verhuurd.
- Ketting beding van toepassing i.v.m. vrijstelling overdrachtsbelasting.

Vraagprijs:
Kosten koper, op aanvraag.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer E. (Erik) Brink.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353827.

Voor meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Hierbij verstrekken wij u, geheel vrijblijvend, informatie over: Een perceel landbouwgrond gelegen aan de Emmerhoutstraat te Emmen. Oppervlakte: 09.90.90 ha. Ligging: Het perceel is gelegen nabij Emmerschans, aan de openbare weg Emmerhoutstraat. Omschrijving: Een mooi, vruchtbaar, perceel grond van bijna 10... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com