Molenweg 0ong, Tiendeveen

Molenweg 0ong Tiendeveen

Bekijk 2 foto's
Bekijk 2 foto's
Molenweg 0ong
7936 PB Tiendeveen
Verkocht

Lossegrond
Oppervlakte: 01.39.18 ha.
Hierbij verstrekken wij u geheel vrijblijvend informatie over: Een perceel landbouwgrond gelegen aan de Molenweg te Tiendeveen.

Oppervlakte:
1.39.18 ha.

Ligging:
Het perceel is gelegen aan de Molenweg te Tiendeveen tegen het industrieterrein van Hoogeveen.

Omschrijving:
De grondsoort van het perceel is veldpodzolgronden; lemig fijn zand en moerige podzolgronden met een humushoudend zanddek en een moerige tussenlaag volgens de BRO bodemkaart van Geoweb.

Kadastrale aanduiding:
Gemeente Hoogeveen
Sectie Nummer Oppervlakte
S 509 1.39.18 ha.
Totaal 1.39.18 ha.

Bestemming:
Landschapsbouw
Agrarisch – 2
Geluidzone – industrie 50 dB(A)
1luchtvaartverkeerzone- beperkingengebied – geluid (kopie 1)

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied "Landbouwgebied" van Omgevingsvisie Drenthe.

Leveringsrechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten en/of betalingsrechten te koop aangeboden.

Waterschapslasten:
Op te vragen via http://www.gblt.nl/waterschapsbelastingen

Ruilverkavelingsrente:
N.v.t.

Vraagprijs:
Prijs op aanvraag

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer R.G.C. (René) Eijsink.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353826.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Hierbij verstrekken wij u geheel vrijblijvend informatie over: Een perceel landbouwgrond gelegen aan de Molenweg te Tiendeveen. Oppervlakte: 1.39.18 ha. Ligging: Het perceel is gelegen aan de Molenweg te Tiendeveen tegen het industrieterrein van Hoogeveen. Omschrijving: De grondsoort van het perceel... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com