Ellertsweg 2, Orvelte

Ellertsweg 2 Orvelte

Bekijk 14 foto's
Bekijk 14 foto's
Ellertsweg 2
9441 TM Orvelte
Verkocht

Melkveehouderijbedrijf
Oppervlakte: 50.78.64 ha.
Namens onze opdrachtgever bieden wij aan een landschappelijk fraai en mooi vrij gelegen melkveebedrijf in het Orvelterveld tussen Orvelte en Schoonoord. Het betreft een eenvoudige traditionele boerderij met 2 geschakelde ligboxenstallen met melkrobot. 120 grootveeplaatsen en plek voor ruim 70 stuks jongvee, conform de NB vergunning van 2017. Verder nog een vrijstaande werktuigloods annex jongveestal van 2015, mestsilo en overige vaste en functionele inventarissen op 50.78.64 ha.
Alles voor, achter en naast de boerderij dus weidegang in combinatie met robot melken op een goed vochthoudende zandgrond in het hart van Drenthe.

Oppervlakte:
50.78.64 hectare

Betalingsrechten:
Zijn aanwezig en inbegrepen in de vraagprijs.

Fosfaatrechten:
Exclusief fosfaatrechten (niet bij de vraagprijs inbegrepen)

Melkfabriek:
Friesland Campina

Mestopslag:
De totale mestopslag bedraagt ca. 1.850 m³ waarvan 500 m³ in de mestsilo en ca. 1.350 m³ onder de stallen.

Ligboxenstallen:
120 grootveeplaatsen in de ligboxenstallen en 26 ligboxen in oplopende breedtemaat voor het oudere jongvee, tevens zijn er aanvullende strohokken en kalverboxen met een capaciteit van 44 stuks jongvee tot 2 jaar.

Melksysteem:
Melkrobot van DeLaval in combinatie met weidegang d.m.v. Flexipoort achterin de stal naar de huiskavel van ruim 28 ha. direct achter de stal.

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan ” Buitengebied Midden-Drenthe (geconsolideerd 2014)“ van de gemeente Midden-Drenthe. De bestemming is “Enkelbestemming – Agrarisch met waarden – 4 en Dubbelbestemming – Waarde – Archeologie 2”.

Milieuvergunning:
Melding op grond van het Besluit landbouw en milieubeheer om het bedrijf uit te breiden met een nieuwe stal. Deze melding ten behoeve van de uitbreiding is op 12 juni 2010 beoordeeld en geaccepteerd door de Gemeente Midden-Drenthe tot 120 stuks melkrundvee en 60 stuks jongvee.

NB-wetvergunning:
De locatie is voorzien van een NB-vergunning die is verleend op 13 juni 2017. In de aangevraagde situatie is sprake van de volgende veebezetting:
• 120 melk- en kalfkoeien met RAV-code A.1.100 met een emissiefactor van 13 kg NH3 per koe.
• 70 stuks vrouwelijk jongvee < 2 jaar, met RAV-code A.3.100 met een emissiefactor van 4,4 kg NH3.
De totale emissie kg NH3 per jaar is 1.868 kg.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouw” van Omgevingsvisie Drenthe.

De Ecologische Hoofdstructuur:
De boerderij en de landerijen liggen grotendeels buiten de EHS.

Riool- en glasvezel aansluiting:
Ja

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever bieden wij aan een landschappelijk fraai en mooi vrij gelegen melkveebedrijf in het Orvelterveld tussen Orvelte en Schoonoord. Het betreft een eenvoudige traditionele boerderij met 2 geschakelde ligboxenstallen met melkrobot. 120 grootveeplaatsen... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com