Waterschapsweg 0ong, Vledderveen

Waterschapsweg 0ong Vledderveen

Bekijk 3 foto's
Bekijk 3 foto's
Waterschapsweg 0ong
9585 PC Vledderveen
Verkocht

Lossegrond
Oppervlakte: 07.98.95 ha.
Hierbij verstrekken wij u geheel vrijblijvend informatie over een mooi kant gelegen, goed ontsloten perceel uitstekende landbouwgrond, gelegen in de lengte langs de Gedempte Vleddermond tussen Stadskanaal en Vledderveen direct ten noordoost van de A.G. Wildervanck Weg.

Oppervlakte:
07.98.95 ha.

Ontsluiting:
Het perceel is vanaf drie zijden uitstekend ontsloten vanaf de Waterschapsweg te Vledder-veen, in de lengte langs de nevenweg van het viaduct over het A.G Wildevanck kanaal en aan de zuidzijde via de parallelweg langs de provinciale A.G. Wildervanckweg.

Omschrijving:
De ondergrond bestaat voornamelijk uit een redelijk vaste moerige podzolgrond met een humushoudend veenkoloniaal zanddek op een moerige tussenlaag. Het perceel is van goede landbouwkundige kwaliteit en door de gemakkelijke bewerkbaarheid, ook onder nattere omstandigheden uitstekend als bouwland te gebruiken.

Kadastrale aanduiding:
Gemeente: Onstwedde
Sectie W
Nummer 666 07.98.95 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Groningen:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouw grondgebonden”, van Omgevingsvisie Groningen.

Leveringsrechten:
Met het perceel worden 16 aandelen Avebe mee overgedragen en is de waarde van de betalingsrechten bij de vraagprijs inbegrepen.

Waterschapslasten:
Op te vragen via https://noordelijkbelastingkantoor.nl/belastingen-tarieven/tarieven-en-verordeningen/lijst-met-tarieven/

Ruilverkavelingsrente:
€ 8,22, eindjaar 2033

Vraagprijs inclusief betalingsrechten:
Op aanvraag

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer J. (Jan) Krol.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-20133102.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Hierbij verstrekken wij u geheel vrijblijvend informatie over een mooi kant gelegen, goed ontsloten perceel uitstekende landbouwgrond, gelegen in de lengte langs de Gedempte Vleddermond tussen Stadskanaal en Vledderveen direct ten noordoost van de A.G.... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com