Kalkwijk 0ong, Hoogezand

Kalkwijk 0ong Hoogezand

Prijs op aanvraag
Bekijk 3 foto's
Bekijk 3 foto's
Kalkwijk 0ong
9603 TD Hoogezand
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 14.09.75 ha.
Hierbij verstrekken wij u geheel vrijblijvend informatie over een prachtige kavel goede en goed onderhouden landbouwgrond gelegen aan de Kalkwijk nabij Hoogezand.

Oppervlakte:
14.09.75 ha.

Ligging:
Een perceel goede landbouwgrond gelegen tegenover Kalkwijk 48 a te Hoogezand.

Omschrijving:
Het betreft een mooi en egaal perceel goede voormalige veenkoloniale landbouwgrond welke goed is ontsloten aan de Kalkwijk. In het perceel liggen 2 tussensloten met brede dammen en achter het perceel ligt een waterlossing van het waterschap. De waterbeheersing is goed. Er is geen drainage aanwezig.

Kadastrale aanduiding :
Gemeente: Hoogezand
Sectie P
Nummer 506 03.95.15 ha.
Nummer 507 04.93.25 ha.
Nummer 517 00.97.75 ha.
Nummer 528 01.67.30 ha.
Nummer 529 02.02.50 ha.
Nummer 530 00.53.80 ha.
Totaal 14.09.75 ha.

Bestemming:
Agrarisch - Cultuurgrond
Waarde - Landschap

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied “Agrarisch cultuurgrond” van de Omgevingsvisie Groningen.

Leveringsrechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten en/of betalingsrechten te koop aangeboden.

Zakelijk recht:
Op het perceel staat een hoogspanningsmast met een zakelijk recht van TenneT TSO en een zakelijk recht van waterbedrijf Groningen.

Waterschapslasten:
Op te vragen via https://noordelijkbelastingkantoor.nl/belastingen-tarieven/tarieven-en-verordeningen/lijst-met-tarieven.

Ruilverkavelingsrente:
€ 140,94, eindjaar 2043

Vraagprijs exclusief betalingsrechten:
Prijs op aanvraag

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer Ing. J. Tjeerdsma.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353828.

Voor meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Hierbij verstrekken wij u geheel vrijblijvend informatie over een prachtige kavel goede en goed onderhouden landbouwgrond gelegen aan de Kalkwijk nabij Hoogezand. Oppervlakte: 14.09.75 ha. Ligging: Een perceel goede landbouwgrond gelegen tegenover Kalkwijk 48 a te Hoogezand. Omschrijving: Het betreft... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com