Beilerstraat 0ong, Westerbork

Beilerstraat 0ong Westerbork

Prijs op aanvraag
Bekijk 2 foto's
Bekijk 2 foto's
Beilerstraat 0ong
9431 GA Westerbork
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 05.14.85 ha.
Hierbij verstrekken wij u, geheel vrijblijvend, informatie over een perceel landbouwgrond met aansluitend een perceel bosgrond gelegen aan de Beilerstraat te Westerbork.

Oppervlakte:
05.14.85 ha.

Ligging:
De percelen zijn gelegen aan de Beilerstraat te Westerbork, nabij Beilerstraat 26.

Omschrijving:
Het geheel bestaat uit een perceel cultuurgrond (ca. 2.50 ha.) en een perceel bosgrond (ca. 2.65 ha.) De grond bestaat voornamelijk uit een haarpodzolgrond van leemarm en zwak lemig fijn zand. De cultuurgrond is in gebruik als grasland en ligt er keurig verzorgd bij. In het bosperceel vind men brede natuur met heide en bomen.

Kadastrale aanduiding:
Gemeente: Westerbork
Sectie D
Nummer 3790
Oppervlakte 02.43.10 ha.

Sectie D
Nummer 5489
Oppervlakte 02.71.75 ha.
Totale oppervlakte: 05.14.85 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het bosperceel is aangemerkt als ‘Droog bos met productie’ op de natuurbeheerplan 2020, beheertypenkaart.
De cultuurgrond kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied ‘Landbouwgebied’ en ‘multifunctioneel’ van de Omgevingsvisie Drenthe 2030.

Leveringsrechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten en/of betalingsrechten te koop aangeboden.

Waterschapslasten:
Op te vragen via http://www.gblt.nl/waterschapsbelastingen

Ruilverkavelingsrente:
N.v.t.

Bestemmingsplan:
De bestemming van het bosperceel is ‘bos’ en de bestemming van de cultuurgrond is ‘agrarisch met waarden’, beide voorzien van een dubbelbestemming ‘waarde – archeologie 2’.

Vraagprijs:
Op aanvraag kosten koper

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer E. (Erik) Brink.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353827.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com

Omschrijving

Hierbij verstrekken wij u, geheel vrijblijvend, informatie over een perceel landbouwgrond met aansluitend een perceel bosgrond gelegen aan de Beilerstraat te Westerbork. Oppervlakte: 05.14.85 ha. Ligging: De percelen zijn gelegen aan de Beilerstraat te Westerbork, nabij Beilerstraat 26. Omschrijving: Het geheel... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com