Soartendijk 0ong, Grolloo

Soartendijk 0ong Grolloo

Prijs op aanvraag
Bekijk 2 foto's
Bekijk 2 foto's
Soartendijk 0ong
9444 Grolloo
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 02.85.74 ha.
Hierbij verstrekken wij u, geheel vrijblijvend, informatie over een perceel grond gelegen aan de Soartendijk en Halkenbroeken te Grolloo.

Oppervlakte:
2.85.74 ha.

Ligging:
De grond is gelegen in het buitengebied van Grolloo aan de openbare weg Soartendijk en Halkenbroeken.

Omschrijving:
Een bijna rechthoekig perceel grond gelegen tegen de bossen van Boswachterij Grolloo. De grond bestaat deels uit een Madeveengrond op zand zonder humuspodzolgrond, beginnend ondieper van 1.2 meter en deels uit een Veldpodzolgrond van lemig fijn zand.
Het perceel is in het verleden ingericht als kruidentuin met o.a. een vijver, boswal en struiken. De grond kan gebruikt worden als landbouwgrond na herstel.

Kadastrale aanduiding:
Gemeente: Rolde
Sectie Nummer Oppervlakte:
T 1711 1.27.90 ha.
T 1712 1.57.84 ha.
Totaal 2.85.74 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied, “Robuust watersysteem”: Beekdalen, van de Omgevingsvisie Drenthe 2030.

Leveringsrechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten en/of betalingsrechten te koop aangeboden.

Waterschapslasten:
Op te vragen via https://www.hunzeenaas.nl/zelf-regelen/waterschapsbelasting/tarieven/

Ruilverkavelingsrente:
Niet van toepassing

Bestemmingsplan:
Een enkelbestemming Agrarisch – Esdorpenlandschap met wisselend een dubbelbestemming Waarde – Archeologie 5 of 6 en / of dubbelbestemming Waarde – Landschap. Tevens een gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radiotelescoop 1.

Vraagprijs:
Op aanvraag, kosten koper

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer E. (Erik) Brink.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353827.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Hierbij verstrekken wij u, geheel vrijblijvend, informatie over een perceel grond gelegen aan de Soartendijk en Halkenbroeken te Grolloo. Oppervlakte: 2.85.74 ha. Ligging: De grond is gelegen in het buitengebied van Grolloo aan de openbare weg Soartendijk en Halkenbroeken. Omschrijving: Een... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com