Lunssloten 1, Zuidwolde

Lunssloten 1 Zuidwolde

Bekijk 49 foto's
Bekijk 49 foto's
Lunssloten 1
7921 VG Zuidwolde
Verkocht

Melkveehouderijbedrijf
Oppervlakte: 73.48.37 ha.
Namens onze opdrachtgever bieden wij aan een compleet, goed onderhouden en modern melkveebedrijf met een ligboxenstal en melkstal voor ruim 160 melkkoeien en 70 jongvee ligplaatsen, een ruim woonhuis, een open front machineschuur met jongveestal en een jongveestal gelegen tussen Zuidwolde en Hoogeveen.

De bedrijfswoning is gebouwd in 1967 met latere verbouwingen. In 1978 is de vrijstaande ligboxenstal gebouwd met verbouwingen en uitbreidingen in 1984 en 2004. Deze stal is voorzien van 163 verhoogde ligplaatsen met koematrassen. In 1993 is de jongveestal gebouwd, deze is verbonden aan de machineschuur. De jongveestal beschikt over 70 jongveeboxen en 22 grootvee boxen. Als laatste is er in 2016 een open front machine schuur en jongveestal gebouwd. De jongveestal is 10.70 x 17 m en 182 m², de machineberging is groot 17 x 15.65 m en 266 m². In totaal wordt er bij de boerderij ca 73.48.37 ha grond aangeboden.

Oppervlakte:
In totaal wordt er bij de boerderij ca 73.48.37 ha. grond aangeboden, bestaande uit de “huiskavel” van ruim 26 hectare en enkele veldkavels in de directe omgeving van de huiskavel.

Betalingsrechten:
Zijn aanwezig en inbegrepen in de vraagprijs.

Mestopslag:
De totale mestopslag bedraagt 3.800 m³ waarvan 1.950 m³ in de mestsilo.

Ligboxenstal:
163 grootveeplaatsen in de ligboxenstal, 70 ligboxen voor groter jongvee in een aparte stal en een kalverenstal voor 50 kalveren met aanvullende strohokken en kalverboxen.

Melksysteem:
2 x 9 visgraat melkstal met gecoate vloeren, melkglazen en afname apparatuur.

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan ” Buitengebied “ van de gemeente De Wolden. De bestemming is de bedrijfsgebouwen en landerijen “Agrarisch -Waarde-Archeologie”

Milieuvergunning:
Het vastgoed is voorzien van een Wet Milieubeheer
d.d. 26 oktober 2001 voor het houden van:
- 167 melkkoeien ouder dan 2 jaar;
- 121 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar.

NB-wetvergunning:
Het bedrijf is voorzien van een rechtsgeldige NB-wetvergunning welke is verleend op 5 maart 2019.
Stal A: Melk- en kalfkoeien 164 RAV-code A 1.100
Stal B: Melk- en kalfkoeien 22 RAV-code A 1.100
Stal B: Vrouwelijk jongvee < 2 jaar 70 RAV-code A 3.100
Stal C: Vrouwelijk jongvee < 2 jaar 35 RAV-code A 3.100

Omgevingsvisie:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouw” van Omgevingsvisie Drenthe en “Robuust watersysteem beekdalen”

De Ecologische Hoofdstructuur:
De boerderij en de landerijen vallen buiten de EHS.


Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever bieden wij aan een compleet, goed onderhouden en modern melkveebedrijf met een ligboxenstal en melkstal voor ruim 160 melkkoeien en 70 jongvee ligplaatsen, een ruim woonhuis, een open front machineschuur met jongveestal... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com