Bonnerdijk 0ong, Gieten

Bonnerdijk 0ong Gieten

Prijs op aanvraag
Bekijk 2 foto's
Bekijk 2 foto's
Bonnerdijk 0ong
9461 TE Gieten
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 01.18.20 ha.
Hierbij verstrekken wij u, geheel vrijblijvend, informatie over een perceel landbouwgrond gelegen aan de Bonnerdijk te Gieten.

Oppervlakte:
01.18.20 ha.

Ligging:
Gelegen aan de Bonnerdijk te Gieten ter hoogte van de kruising met Osseveensdijk. Het perceel ligt zowel aan de Bonnerdijk als aan de Osseveensdijk.

Omschrijving:
Een perceel landbouwgrond welke thans in gebruik is als grasland. Het perceel is goed ontsloten aan zowel de Bonnerdijk als aan de Osseveensdijk. Op het perceel staan 2 hoogspanningsmasten waarvoor de eigenaar jaarlijks een vergoeding krijgt.
Op de bodemkaarten wordt de grond aangeduid als een Madeveengrond op zand.

Kadastrale aanduiding:
Gemeente: Gieten
Sectie G
Nummer 278
Oppervlakte 01.18.20 ha.
Totaal 01.18.20 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied "Landbouwgebied" van de Omgevingsvisie Drenthe 2030.

Productierechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten en/of betalingsrechten te koop aangeboden.

Waterschapslasten:
Op te vragen via https://www.hunzeenaas.nl/belasting/Paginas/tarieven.aspx

Ruilverkavelingsrente:
N.v.t.

Bestemming:
De grond heeft een enkelbestemming ‘Agrarisch – veenontginningenlandschap’ met dubbelbestemmingen ‘Leidingen – Hoogspanningsverbindig’ en ‘Waarde – landschap’.

Vraagprijs:
Op aanvraag, kosten koper.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer E. (Erik) Brink.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353827.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Hierbij verstrekken wij u, geheel vrijblijvend, informatie over een perceel landbouwgrond gelegen aan de Bonnerdijk te Gieten. Oppervlakte: 01.18.20 ha. Ligging: Gelegen aan de Bonnerdijk te Gieten ter hoogte van de kruising met Osseveensdijk. Het perceel ligt zowel aan... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com