Grondselweg 20, Spier

Grondselweg 20 Spier

Prijs op aanvraag
Bekijk 40 foto's
Bekijk 40 foto's
Grondselweg 20
9417 PG Spier
Prijs op aanvraag

Melkveehouderijbedrijf
Oppervlakte: 50.09.69 ha.
Een keurig en net melkveebedrijf gelegen in het buitengebied van Spier. Het geheel bestaat uit een goed onderhouden boerderij met woon- en bedrijfsgedeelte, 2 geschakelde ligboxenstallen met daarin 2 melkrobots, een aangebouwde werktuigenberging, een vrijstaande werkplaats / garage, een mestsilo, verdere aanhorigheden, vaste en functionele inventarissen en de bijhorende cultuurgronden, alles tezamen groot 50.09.69 hectare.

Oppervlakte:
50.09.69 ha.

Betalingsrechten:
Er zijn 37,78 betalingsrechten aanwezig en inbegrepen in de vraagprijs.

Fosfaatrechten:
Exclusief fosfaatrechten (niet bij de vraagprijs inbegrepen)

Melkfabriek:
Friesland Campina

Ligboxenstal:
2 geschakelde ligboxenstallen met ruim 130 grootveeplaatsen. De stallen zijn gebouwd begin jaren ’90 en in 2008. De indeling is een 1 + 4 + 1 opstelling voorzien van zwevende ligboxen met koematrassen.
Degelijk gebouwde stallen met geïsoleerd dak.

Melksysteem:
2 x een GEA ‘MI one’ met 2 boxen samen voorzien van 1 ‘arm’.

Mestopslag:
De totale mestopslag bedraagt 3.000 m³ waarvan 1.800 m³ onder de stallen en 1.200 m³ in de mestsilo.

Bestemmingsplan:
Het bedrijf is gelegen in het bestemmingplan ‘Buitengebied Midden-Drenthe’ (geconsolideerd 2014). De bestemming is Agrarisch met waarden-1 met een dubbelbestemming Waarde-Archeologie-2. De functieaanduiding is ‘specifieke vorm van agrarisch-grondgebonden agrarisch bedrijf’. De bestemmingen staan vermeld in artikel 4, en 33 van voornoemd plan.

Melding activiteitenbesluit:
Er is een door de gemeente geaccepteerde melding binnen het ‘Besluit landbouw milieubeheer’ van 14 januari 2008. Binnen deze melding mogen er 150 melkkoeien en 30 stuks vrouwelijk jongvee worden gehouden.

NB-wetvergunning:
De locatie is voorzien van een NB-vergunning die is verleend op 7 december 2015. In de aangevraagde situatie is sprake van de volgende veebezetting:
• 130 melk- en kalfkoeien met RAV-code A.1.100 met een emissiefactor van 13 kg NH3 per koe.
• 30 stuks vrouwelijk jongvee < 2 jaar, met RAV-code A.3.100 met een emissiefactor van 4,4 kg NH3.
De totale emissie kg NH3 per jaar is 1.822 kg.

Omgevingsvisie Drenthe:
De boerderij en de landerijen liggen voornamelijk in het functiegebied “Landbouw” van de Omgevingsvisie Drenthe 2030.

De Ecologische Hoofdstructuur:
De boerderij en de landerijen vallen buiten de EHS / NNN.

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Een keurig en net melkveebedrijf gelegen in het buitengebied van Spier. Het geheel bestaat uit een goed onderhouden boerderij met woon- en bedrijfsgedeelte, 2 geschakelde ligboxenstallen met daarin 2 melkrobots, een aangebouwde werktuigenberging, een vrijstaande... Volledige omschrijving »

Video

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com