Zwiggelterweg 0ong, Hooghalen

Zwiggelterweg 0ong Hooghalen

Vraagprijs: € 455.064,-

Koopprijs per hectare: € 58800
Bekijk 2 foto's
Bekijk 2 foto's
Zwiggelterweg 0ong
9414 TN Hooghalen
Vraagprijs: € 455.064,-

Koopprijs per hectare: € 58800

Lossegrond
Oppervlakte: 07.73.92 ha.
Een perceel landbouwgrond gelegen aan de Zwiggelterweg te Hooghalen nabij Zwiggelterweg 1, aan de rand van het bos.

Oppervlakte:
07.73.92 ha.

Ligging:
Het perceel is gelegen aan het doodlopende stuks van de openbare weg Zwiggelterweg en is op meerdere plaatsen aan deze weg ontsloten. De ligging is aan de rand van een bosperceel.

Omschrijving:
Het perceel bestaat deels uit vruchtbare podzolgronden en deels uit vruchtbare hoge zwarte enkeergronden, allen bestaand uit leemarm en (zwak) lemig fijn zand. Enkeerdgronden zijn in de volksmond ook bekend als ‘esgronden’.
Deels grenst het, met name aan noord en oost kant, aan het bos. Het huidige gebruik is grasland en akkerbouwland. De grond is voor alle teelten zeer geschikt.

Kadastrale aanduiding: Gemeente Beilen,

Sectie Nummer Oppervlakte ha.
W 214 07.73.92 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen. Wel is het gelegen in de zone NNN (Natuurnetwerk) en is aangeduid als ‘droge dooradering 2019’. Binnen de zone ‘droge dooradering 2019’ zijn binnen en Anlb-stelsel van de provincie Drenthe meerdere subsidiemogelijkheden.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied "Natuur", van Omgevingsvisie Drenthe.

Leveringsrechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten en/of betalingsrechten te koop aangeboden.

Waterschapslasten:
Op te vragen via https://www.wdodelta.nl/overons/kosten/

Ruilverkavelingsrente:
€ 0,24, eindjaar 2041

Overige bijzonderheden:
• Er is een opstalrecht t.b.v. de WMD voor een waterleiding over het perceel.
• Er is een erfdienstbaarheid bekend
• In de akte van levering zal ten behoeve van de verkoper een meerwaardeclausule worden opgenomen bij verkoop / verhuur / gebruik voor zonnepanelen.

Vraagprijs: Op aanvraag.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer E. (Erik) Brink.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353827.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze
website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Een perceel landbouwgrond gelegen aan de Zwiggelterweg te Hooghalen nabij Zwiggelterweg 1, aan de rand van het bos. Oppervlakte: 07.73.92 ha. Ligging: Het perceel is gelegen aan het doodlopende stuks van de openbare weg Zwiggelterweg en is op meerdere... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com