Ten Have 0ong, Wapse

Ten Have 0ong Wapse

Prijs op aanvraag
Bekijk 11 foto's
Bekijk 11 foto's
Ten Have 0ong
7983 Wapse
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 48.89.70 ha.
Meerdere percelen landbouwgrond gelegen aan Wapserauwen, Ten Have, Achter de Hoven en Leemdijk te Wapse.

Oppervlakte:
48.87.70 ha.

Ligging:
De percelen zijn gelegen aan de openbare wegen Wapserauwen, Ten Have, Achter de Hoven en Leemdijk te Wapse.
De percelen zijn direct ontsloten aan deze openbare wegen.

Omschrijving:
De grondsoort is variërend. De kavel (nr. 525) van bijna 2,5 hectare bestaat uit een hoge zwarte enkeerdgrond, in de volksmond beter bekend als ‘esgronden’. Het grootste deel van de overige kavels bestaat uit vruchtbare zandgronden welke plaatselijk een beetje moerig kunnen zijn met her en der leem in de ondergrond. Deze gronden zijn allen akkerbouw geschikt en zijn in het verleden ook gebruikt voor de teelt van o.a. aardappelen en bloembollen.

De meest zuidelijk gelegen gronden (nr. 871, 874 en 875), totaal ca. 8 hectare, zijn minder draagkrachtig en bestaan voornamelijk uit een madeveen op zand. Het opbrengend vermogen van deze gronden is zeer goed, echter niet akkerbouw geschikt.

Wisselend zijn de percelen voorzien van drainage en er zijn 2 waterbronnen aanwezig.

Op perceel 872 ligt een mestbassin ter grootte van circa 1.300 m³ welke meeverkocht wordt.

Kadastrale aanduiding: Gemeente: Diever,

Sectie Nummer Oppervlakte ha.
H 476 11.40.10 ha.
H 525 02.36.90 ha.
H 568 05.03.70 ha.
H 665 00.48.90 ha.
H 666 03.38.80 ha.
H 667 04.62.60 ha.
H 671 02.93.80 ha.
H 871 02.38.90 ha.
H 872 06.76.80 ha.
H 874 03.54.00 ha.
H 875 02.25.30 ha.
H 1129 03.69.90 ha.
------------

Totaal 48.89.70 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.
Met uitzondering van percelen 871, 874 en 875, deze zijn gelegen in ‘Agrarisch zoekgebied, Natte dooradering’ van de Natuurbeheerplan 2019 van de provincie Drenthe.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen grotendeels in functiegebied ‘landbouwgebied’ en deels in functiegebied ‘multifunctioneel’ & ‘beekdalen’ van Omgevingsvisie Drenthe 2030.

Leveringsrechten:
Met de grond worden tevens de aan de grond gekoppelde betalingsrechten mee verkocht en zijn bij de vraagprijs inbegrepen.

Waterschapslasten:
https://www.wdodelta.nl/overons/kosten/

Ruilverkavelingsrente:
N.v.t.

Overige bijzonderheden:
• Er zijn erfdienstbaarheden bekend.
• Kettingbeding van toepassing met betrekking tot vrijstelling overdrachtsbelasting (artikel 15, lid 1, letter q) voor
perceel 525.
• Er is een zakelijk rechts gevestigd op perceel 525 ten behoeve van WDO-delta.
• In overleg is verkoop in delen bespreekbaar.

Vraagprijs: Op aanvraag, kosten koper.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer E. (Erik) Brink.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353827.

Voor meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Meerdere percelen landbouwgrond gelegen aan Wapserauwen, Ten Have, Achter de Hoven en Leemdijk te Wapse. Oppervlakte: 48.87.70 ha. Ligging: De percelen zijn gelegen aan de openbare wegen Wapserauwen, Ten Have, Achter de Hoven en Leemdijk te Wapse. De percelen... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com