Tweederdeweg-Noord 0ong, Nieuw-buinen

Tweederdeweg-Noord 0ong Nieuw-buinen

Bekijk 5 foto's
Bekijk 5 foto's
Tweederdeweg-Noord 0ong
9521 Nieuw-buinen
Verkocht

Lossegrond
Oppervlakte: 56.92.80 ha.
Meerdere percelen cultuurgrond gelegen aan de Noorderstraat te Buinerveen en de Tweederdeweg-Noord en Noorderdiep te Nieuw Buinen.

Oppervlakte:
56.92.80 ha.

Ligging:
De percelen zijn gelegen aan de Noorderstraat te Buinerveen en de Tweederdeweg-Noord en Noorderdiep te Nieuw Buinen. De percelen zijn direct ontsloten aan deze openbare wegen waarbij perceel 1692 is ontsloten aan zowel de Tweederdeweg-Noord alsmede het Noorderdiep.

Omschrijving:
Het betreffen 4 prachtige en goed onderhouden percelen landbouwgrond bestaande uit vruchtbare veenkoloniale dalgrond. Ten noorden van de Tweederdeweg-Noord worden de percelen 328 en 329 gezamenlijk bewerkt waarbij er oostkant een verhard betonpad is van ruim 30 meter voor het afleveren van de producten.
Perceel 1692 is aan twee zijden ontsloten waarbij er aan de zuidkant een (semi)-verhard pad is met ruimte voor het opslaan en laden- en lossen van producten. In het midden van dit perceel is een waterbron aanwezig.
De percelen zijn respectievelijk 400, 500 en 1.000 meter lang en zijn hiermee erg efficiënt te bewerken.

Kadastrale aanduiding: Gemeente: Borger,

Sectie Nummer Oppervlakte ha.
R 328 08.69.15 ha.
R 329 08.45.20 ha.
R 1692 35.20.55 ha.
R 1697 04.57.90 ha.
----------------
Totaal 56.92.80 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied is aangeduid als ‘open akkerland’ op de Natuurbeheerplankaart 2019, Agrarisch zoekgebied van de provincie Drenthe.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied ‘Robuust landbouwsysteem’ van de visiekaart 2030 van de provincie Drenthe, met functieaanduiding ‘landbouwgebied’ en ‘proefgebied landbouw (massa, energie en logistiek)’.
Daarnaast liggen de landerijen in de invloedsfeer van het Lofar.

Productierechten:
Met de grond worden de volgende productierechten mee verkocht:
• 52 betalingsrechten.
• 950 LLB’s, teelzone 3, (voor het eerst te leveren in teeltjaar 2020).
• 36 aandelen AVEBE (voor het eerst te leveren in teeltjaar 2020).
De waarde van deze productierechten zijn bij de vraagprijs inbegrepen.

Waterschapslasten:
Gebruikelijke lasten.Op te vragen via https://www.hunzeenaas.nl/belasting/Paginas/tarieven.aspx

Ruilverkavelingsrente:
Niet van toepassing.

Jachtrecht:
Is verhuurd.

Opstalrechten:
De percelen 328 en 329 zijn belast met elk 2 x een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Gasunie Transport Services B.V. te Groningen.

Aktepassering:
Begin 2020.

Vraagprijs inclusief productierechten: Op aanvraag.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer E. (Erik) Brink.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen. Tel. 0528-264007.
Mobiel: 06-54353827.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Meerdere percelen cultuurgrond gelegen aan de Noorderstraat te Buinerveen en de Tweederdeweg-Noord en Noorderdiep te Nieuw Buinen. Oppervlakte: 56.92.80 ha. Ligging: De percelen zijn gelegen aan de Noorderstraat te Buinerveen en de Tweederdeweg-Noord en Noorderdiep te Nieuw Buinen. De... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com