Hoofdweg 123& 115A, Scharmer

Hoofdweg 123& 115A Scharmer

Prijs op aanvraag
Bekijk 36 foto's
Bekijk 36 foto's
Hoofdweg 123& 115A
9616 TC Scharmer
Prijs op aanvraag

Melkveehouderijbedrijf
Oppervlakte: 79.80.08 ha.
Een goed verkaveld en een groot modern melkveebedrijf gelegen aan de rand van Scharmer, dichtbij de stad Groningen. Het bedrijf bestaat uit een verbouwde karakteristieke boerderij aan de rand van het dorp met een vrijstaande moderne ligboxenstal met 309 ligplaatsen voor melkkoeien en 106 ligplaatsen voor jongvee en een tweede bedrijfslocatie bestaande uit een landhuis met landbouwschuur van 1.500 m².

De landerijen liggen grotendeels aansluitend aan de bedrijfsgebouwen met langs de huiskavel een openbare weg als ontsluiting van de percelen, totaal groot 78.80.08 ha. Het bedrijf wordt thans geëxploiteerd in een BV-vorm en kan going concern worden overgenomen eventueel in de vorm van een aandelen overdracht.

Oppervlakte:
Totaal 79.80.08 ha.
71.24.08 ha. huiskavel,
03.18.82 ha. veldkavel
02.17.18 ha. veldkavel
02.50.00 ha. ondergrond erf en tuin melkveebedrijf.
00.70.00 ha. ondergrond erf en tuin 2de bedrijfslocatie.

13.12.58 ha., het achterste gedeelte van de huiskavel heeft een beklemming van de Protestantse Gemeente van Scharmer Harkstede.

Betalingsrechten:
1 per hectare gemeten maat, voor 2019 ca. € 270,- per stuk (excl. vergroening).

Mestopslag:
Totale mestopslag capaciteit is ca. 8.500 m³, waarvan 6.000 m³ in een foliebassin.

Ligboxenstal:
Een ruime ligboxenstal welke in 2012 is vernieuwd en uitgebouwd voor 309 melkkoeien en 106 stuks jongvee.

Melkstal:
Een 24 stands Westfalia Swing-over melkstal met melkmeting, koe-herkenning, automatische afnameapparatuur en selectiepoorten.

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan ”Buitengebied“ van de gemeente Midden Groningen. De bestemming is “Agrarisch – Agrarisch bedrijf 3”.

Milieuvergunning:
Er is een vergunning wet milieubeheer d.d. 12 september 2012 voor het houden van: 250 melkkoeien en 180 stuks jongvee.

NB-wetvergunning:
Op het bedrijf wordt thans een NB-wetvergunning aangevraagd voor de huidige capaciteit van de stallen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouw” van de omgevingsvisie Groningen.

De Ecologische Hoofdstructuur:
De boerderij en de landerijen vallen buiten de EHS.

Zonnepanelen:
Op de stal liggen zonnepanelen ca. 360 panelen in eigendom en ca. 1.400 panelen waarvoor het dak is verhuurd.
De huuropbrengst bedraagt € 7.000,- per jaar.


Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Een goed verkaveld en een groot modern melkveebedrijf gelegen aan de rand van Scharmer, dichtbij de stad Groningen. Het bedrijf bestaat uit een verbouwde karakteristieke boerderij aan de rand van het dorp met een... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com