Oranjekanaal NZ 0ong, Zuidveld

Oranjekanaal NZ 0ong Zuidveld

Bekijk 2 foto's
Bekijk 2 foto's
Oranjekanaal NZ 0ong
9432 Zuidveld
Verkocht

Lossegrond
Oppervlakte: 06.12.30 ha.
Een perceel landbouwgrond gelegen aan het Oranjekanaal Noordzijde te Zuidveld.

Oppervlakte:
06.12.30 ha.

Ligging:
Het perceel is gelegen aan het Oranjekanaal Noordzijde te Zuidveld.

Omschrijving:
Een perceel vruchtbare grond bestaande uit voornamelijk madeveen met (wit) zand in de ondergrond. Het hele perceel is gedraineerd waarbij deze deels in 2016 is aangevuld met extra drainage. In de zomer van 2018 is het perceel gediepploegd, gekilverd (rond gelegd) en opnieuw ingezaaid. Daarnaast zijn er 2 lengte sloten gegraven. Op het perceel staat in de hoek een hoogspanningsmast.

Kadastrale aanduiding: Gemeente Westerbork,

Sectie Nummer Oppervlakte ha.
R 349 06.12.30 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen. Wel is het perceel gelegen in de zone ‘natte dooradering’ van de natuurbeheerplan 2019 kaart Agrarisch zoekgebied. Binnen deze zone is het mogelijk verschillende beheerpakketten af te sluiten.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in zone “Beekdalen” van Omgevingsvisie Drenthe.

Leveringsrechten:
Met de grond worden tevens de bijhorende betalingsrechten mee overgedragen en zijn bij de vraagprijs inbegrepen.

Waterschapslasten:
Gebruikelijke lasten, op te vragen via https://www.wdodelta.nl/overons/kosten/

Ruilverkavelingsrente:
N.v.t.

Overige bijzonderheden:
• Er is een zakelijk recht ten behoeve van TenneT TSO B.V.
• Er is een kettingbeding van toepassing met betrekking tot de overdrachtsbelasting.
• Er loopt nog een stroomkabel door het perceel.

Vraagprijs inclusief betalingsrechten: Op aanvraag.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer E. (Erik) Brink.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353827.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Een perceel landbouwgrond gelegen aan het Oranjekanaal Noordzijde te Zuidveld. Oppervlakte: 06.12.30 ha. Ligging: Het perceel is gelegen aan het Oranjekanaal Noordzijde te Zuidveld. Omschrijving: Een perceel vruchtbare grond bestaande uit voornamelijk madeveen met (wit) zand in de ondergrond. Het hele... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com