Kolonieweg 19, Opende

Kolonieweg 19 Opende

Bekijk 39 foto's
Bekijk 39 foto's
Kolonieweg 19
9865 VX Opende
Verkocht

Melkveehouderijbedrijf
Oppervlakte: 76.20.69 ha.
Een schitterend vrij gelegen, modern, goed gestructureerd en zeer goed verkaveld melkveebedrijf met een in 2005 grotendeels nieuw gebouwde ligboxenstal voor 150 melkkoeien en een jongveestal met 106 ligboxen en 2 afkalfstallen, gelegen te Opende. De landerijen zijn akkerbouwwaardig, zijn zeer goed onderhouden en liggen grotendeels aansluitend aan de bedrijfsgebouwen met een verhard kavelpad en aan weerszijden de landerijen, waardoor ook beweiding goed mogelijk is. Totaal groot 76.20.69 ha.

Oppervlakte:
Totaal 76.20.69 ha.
71.07.69 ha. huiskavel
03.63.00 ha. veldkavel
01.50.00 ha. ondergrond erf en tuin.

Betalingsrechten:
1 per hectare gemeten maat, voor 2019 ca. € 270,- per stuk (excl. vergroening).

Mestopslag:
Totale mestopslag capaciteit is ca. 3.450 m³, waarvan 2.100 m³ in een betonnen mest silo.

Ligboxenstal:
Een ruime 3 + 1-rijige ligboxenstal welke in 2005 grotendeels is gebouwd. De stal biedt plaats aan 150 stuks melkvee.

Melkstal:
Een 20 stands Rapid-Exit melkstal (GEA/Westfalia) met melkmeting, koe-herkenning, automatische afnameapparatuur en selectiepoorten.

Jongveestal:
Een ruime 2 + 1-rijige jongveestal met 106 ligboxen, 2 afkalfstallen en 15 eenlingboxen.

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan ”Buitengebied“ van de gemeente Grootegast. De bestemming is “Agrarisch – Agrarisch bedrijf 3”.

Milieuvergunning:
Er is een vergunning wet milieubeheer d.d. 29 januari 2008 voor het houden van:
148 melkkoeien
102 jongvee jonger dan 2 jaar

NB-wetvergunning:
Op 20 februari 2018 is een NB-wetvergunning verleend voor het houden van de volgende aantallen dieren met een traditioneel stalsysteem:
148 melkkoeien
102 jongvee tot 2 jaar
Overeenkomend met 2.372,8 kg. NH³.

Omgevingsvisie:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouw” van de omgevingsvisie Groningen.

De Ecologische Hoofdstructuur:
De boerderij en de landerijen vallen buiten de EHS.

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Een schitterend vrij gelegen, modern, goed gestructureerd en zeer goed verkaveld melkveebedrijf met een in 2005 grotendeels nieuw gebouwde ligboxenstal voor 150 melkkoeien en een jongveestal met 106 ligboxen en 2 afkalfstallen, gelegen te Opende.... Volledige omschrijving »

Video

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com