Oudedijk 34& 36, Nieuw-weerdinge

Oudedijk 34& 36 Nieuw-weerdinge

Bekijk 37 foto's
Bekijk 37 foto's
Oudedijk 34& 36
7831 GT Nieuw-weerdinge
Verkocht

Melkveehouderijbedrijf
Oppervlakte: 12.17.90 ha.
Een goed onderhouden en modern veebedrijf gelegen aan de Oudedijk 36 en 34 te Nieuw-Weerdinge. Het bedrijf is ingericht voor het houden van circa 70 stuks melkvee met bijhorend jongvee op totaal ruim 12 hectare grond waarvan 10 hectare aaneengesloten inclusief het bedrijfserf. Op dit bedrijfserf staan 2 geschakelde woningen, een gerenoveerde oudere ligboxenstal waartegen in 2010 een nieuwe open-front ligboxenstal is gebouwd, een voormalige jongveestal nu in gebruik als paardenstal, machineberging, kuilsilo’s en ruime erfverharding.

Oppervlakte:
Totaal 12.17.90 hectare

Betalingsrechten:
Zijn aanwezig en inbegrepen in de vraagprijs.

Fosfaatrechten:
Exclusief fosfaatrechten (niet bij de vraagprijs inbegrepen)

Mestopslag:
De totale mestopslag bedraagt ca. 1.500 m³, 1.000 m³ onder de ligboxenstal en 500 m³ onder de paardenstal.

Ligboxenstal:
Goed onderhouden moderne ligboxenstal, deels van 2010 en deels van 1983. Met ruimte voor 70 GVE met zwevende boxen en bijhorend jongvee.

Melksysteem:
Er is een ruimte voor een melkrobot.

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan ” Buitengebied 2011 “ van de gemeente Emmen, vastgesteld 30 oktober 2014. De bestemming is “Agrarisch-grondgebonden -1 (artikel 5)”.

Milieuvergunning:
Het bedrijf valt onder Melding Besluit landbouw milieubeheer en het activiteitenbesluit. Er is een melding gedaan in december 2010 voor het houden van 120 melkkoeien en 60 vrouwelijk jongvee. Waarbij er beweiding wordt toegepast.

NB-wetvergunning:
Er is een NB-wetvergunning d.d. 14 april 2017 voor het houden van:
82 stuks melk- en kalfkoeien > 2 jaar (categorie A.1.100)
165 stuks vrouwelijk jongvee < 2 jaar (categorie A.3.100)
2 volwassen paarden (categorie K.1.100)
1 volwassen pony (categorie K.3.100)

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouw & Proefgebied landbouw (massa, energie en logistiek)” van Omgevingsvisie Drenthe.

NatuurNetwerk en EHS:
De boerderij en de landerijen vallen buiten de NNN en EHS.

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Een goed onderhouden en modern veebedrijf gelegen aan de Oudedijk 36 en 34 te Nieuw-Weerdinge. Het bedrijf is ingericht voor het houden van circa 70 stuks melkvee met bijhorend jongvee op totaal ruim 12 hectare... Volledige omschrijving »

Video

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com