Bramenweg 0ong, Nijeveen

Bramenweg 0ong Nijeveen

Bekijk 2 foto's
Bekijk 2 foto's
Bramenweg 0ong
7948 LM Nijeveen
Verkocht

Lossegrond
Oppervlakte: 10.54.03 ha.
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Percelen landbouwgrond gelegen aan de Bramenweg te Nijeveen en de Stouwe te Onna.

Oppervlakte:
10.54.03 ha.

Ligging:
De percelen zijn gelegen aan de Bramenweg te Nijeveen (schuin tegenover Bramenweg 13) en aan de Stouwe te Onna in de hoek met de Bootmansweg te Onna.

Omschrijving:
Een perceel van 7.58.60 hectare gelegen aan de Bramenweg. Het betreft een perceel vruchtbare moerige podzolgrond met een humushoudend zanddek. Het huidige gebruik is voor de teelt van gras maar zeker ook akkerbouw geschikt. Het praktisch te bewerken perceel, met een lengte van ruim 700 meter, wordt in de lengte doorsneden door een sloot. Naast de toegang via de Bramenweg is het perceel ook ontsloten aan een zandweg van de gemeente Meppel aan de zuidkant van het perceel.

Het perceel aan de Stouwe is groot 2.95.43 hectare en bestaat deels uit een moerige eerdgrond met zanddek en deels uit een veldpodzolgrond van lemig fijn zand. De meest recente teelt op het perceel zijn aardappelen geweest.

Kadastrale aanduiding: Gemeente: Nijeveen,

Sectie Nummer Oppervlakte ha.
F 96 03.14.20 ha.
F 97 04.04.20 ha.
H 861 00.40.20 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied "Landbouwgebied" van de Omgevingsvisie Drenthe 2030.

Leveringsrechten:
Met de grond worden tevens de bijhorende betalingsrechten te koop aangeboden. De waarde van de betalingsrechten zijn bij de vraagprijs inbegrepen.

Waterschapslasten:
Op te vragen via https://www.wdodelta.nl/overons/kosten/

Ruilverkavelingsrente:
€ 198,58, eindjaar 2022 betreffende perceel Steenwijk, N, 216.

Richtprijs inclusief betalingsrechten:
Op aanvraag.

Overige bijzonderheden:
• Er is een zakelijk recht t.b.v. Enexis op perceel Steenwijk, N, 216.
• Er is een kettingbeding voor de vrijstelling overdrachtsbelasting (artikel 15, lid 1, onder q) voor perceel Steenwijk,
N, 216.
• Het jachtrecht is verhuurd.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer E. (Erik) Brink. Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen. tel. 0528-264007, mobiel: 06-54353827.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING: Percelen landbouwgrond gelegen aan de Bramenweg te Nijeveen en de Stouwe te Onna. Oppervlakte: 10.54.03 ha. Ligging: De percelen zijn gelegen aan de Bramenweg te Nijeveen (schuin tegenover Bramenweg 13) en aan de Stouwe te Onna in... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com