Fluitenbergseweg 0ong, Fluitenberg

Fluitenbergseweg 0ong Fluitenberg

Bekijk 2 foto's
Bekijk 2 foto's
Fluitenbergseweg 0ong
7931 Fluitenberg
Verkocht

Lossegrond
Oppervlakte: 12.71.48 ha.
12.71.48 hectare landbouwgrond, gelegen aan de Fluitenbergseweg te Fluitenberg.

Oppervlakte:
12.71.48 ha.

Ligging:
Het perceel ligt aan de Fluitenbergseweg te Fluitenberg, ter hoogte van de kruising met de Domeinweg met aan de noordzijde van de weg een klein extra perceeltje.

Omschrijving:
De percelen landbouwgrond zijn thans in gebruik als grasland met een SKAL licentie, gelegen aan de Fluitenbergseweg te Fluitenberg. De grond wordt bewerkt in deelpercelen en zijn voorzien van lengtesloten en een tussensloot. De grondsoort is grotendeels van het type Eerdgronden. Vooraan de weg bestaat het uit lemig fijn zand overgaand naar een moerige bovengrond op zand tot een dek van madeveen achterop het perceel.

Kadastrale aanduiding: Gemeente Hoogeveen,

Sectie Nummer Oppervlakte ha.
U 35 01.41.70 ha.
U 56 10.35.90 ha.
U 97 00.93.88 ha.
-------------
Totaal 12.71.48 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen is aangemerkt op de natuurbeheerplankaart van 2018 als agrarisch zoekgebied met functie ‘natte dooradering’. Een gedeelte van de gronden liggen binnen de bestaande EHS.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen deels in functiegebied “Robuust water systeem” en deels in functiegebied “Multifunctionele gebieden” van Omgevingsvisie Drenthe.

Leveringsrechten:
De betalingsrechten worden meegeleverd en zijn bij de vraagprijs inbegrepen.

Waterschapslasten:
Op te vragen via http://www.gblt.nl/waterschapsbelastingen

Beheersovereenkomsten:
Er zijn binnen de Regeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). overeenkomsten afgesloten betreffende het verkochte. Deze overeenkomsten hoeven door de koper niet verplicht worden voortgezet, met uitzondering van het lopende jaar. Meer informatie over voorwaarden en vergoedingen op aanvraag.

Ruilverkavelingsrente:
Niet van toepassing.

Vraagprijs inclusief betalingsrechten: Op aanvraag

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer E. Brink. Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen. Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353827.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

12.71.48 hectare landbouwgrond, gelegen aan de Fluitenbergseweg te Fluitenberg. Oppervlakte: 12.71.48 ha. Ligging: Het perceel ligt aan de Fluitenbergseweg te Fluitenberg, ter hoogte van de kruising met de Domeinweg met aan de noordzijde van de weg een klein extra... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com