Scheidingsweg 0ong, Een

Scheidingsweg 0ong Een

Prijs op aanvraag
Bekijk 2 foto's
Bekijk 2 foto's
Scheidingsweg 0ong
9342 TH Een
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 25.52.73 ha.
Ruim 25 hectare akkerbouwwaardige landbouwgrond gelegen aan de Scheidingsweg te Een.

Oppervlakte:
25.52.73 ha.

Ligging:
De percelen zijn gelegen aan de Scheidingsweg te Een, deze weg is tevens de ontsluitingsweg voor de grond.

Omschrijving:
De grond bestaat uit een structuurrijke, goed onderhouden, veldpodzolgrond van lemig fijn zand (deels leemarm met zwak lemig fijn zand) met plaatselijk leem in de ondergrond. De draagkracht van de grond is evenals het opbrengend vermogen zeer goed. De kavel is praktisch geheel gedraineerd. Ca. 12 hectare is in het voorjaar van 2018 gedraineerd om de 7 meter met drainzand op de buizen. In het midden loopt er overdwars over de kavel een betonnen kavelpad.

Kadastrale aanduiding: Gemeente: Norg,

Sectie Nummer Oppervlakte ha.
X 1374 11.64.85 ha.
X 1375 13.87.88 ha.
--------------
Totaal 25.52.73 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouwgebied” van de Omgevingsvisie Drenthe 2030.

Leveringsrechten:
De waarde van de betalingsrechten zijn bij de vraagprijs inbegrepen.

Waterschapslasten:
Op te vragen via: https://www.noorderzijlvest.nl/

Ruilverkavelingsrente:
N.v.t.

Vraagprijs inclusief betalingsrechten: Op aanvraag.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer E. (Erik) Brink.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353827.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Ruim 25 hectare akkerbouwwaardige landbouwgrond gelegen aan de Scheidingsweg te Een. Oppervlakte: 25.52.73 ha. Ligging: De percelen zijn gelegen aan de Scheidingsweg te Een, deze weg is tevens de ontsluitingsweg voor de grond. Omschrijving: De grond bestaat uit een structuurrijke, goed... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com