Molendwarsweg/Verlengde Darperkerkweg 0ong, Havelte

Molendwarsweg/Verlengde Darperkerkweg 0ong Havelte

Prijs op aanvraag
Bekijk 2 foto's
Bekijk 2 foto's
Molendwarsweg/Verlengde Darperkerkweg 0ong
7971 Havelte
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 03.07.21 ha.
Een mooi centraal in Havelte, nabij de molen gelegen perceel landbouwgrond in de hoek Molendwarsweg / Verlengde Darperkerkweg.

Oppervlakte:
3.07.21 ha.

Ligging:
Het perceel ligt tussen de Verlengde Darperkerk-weg en de Ruiterweg, in de lengte langs de Molendwarsweg te Havelte, is van meerdere zijden uitstekend ontsloten en is momenteel in gebruik als grasland.

Omschrijving:
De ondergrond van de percelen is op zich goed vochthoudend en bestaat voornamelijk uit een mooie vaste Humuspodzol van ietwat lemig fijn zand.

Kadastrale aanduiding: Gemeente: Havelte,

Sectie Nummer Oppervlakte ha.
I 3044 03.07.21 ha.

Totaal 03.07.21 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Bestemming:
Volgens het bestemmingsplan Havelte, vastgesteld door de Gemeente Westerveld op
27 juni 2017 heeft de grond een “Agrarische bestemming met als dubbelbestemming Waarde-Archeologie 3 met als extra gebiedsaanduiding: Vrijwaringszone Molenbiotoop”.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied "Landbouwgebied" , "Natuur", "Grondgebonden Agrarisch Bedrijf" “multifunctionele gebieden” van Omgevingsvisie Drenthe.

Leveringsrechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten en/of betalingsrechten te koop aangeboden.

Waterschapslasten:
Op te vragen via http://www.gblt.nl/waterschapsbelastingen

Ruilverkavelingsrente:
Geen

Vraagprijs exclusief betalingsrechten: Op aanvraag

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer J. (Jan) Krol.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-20133102.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Een mooi centraal in Havelte, nabij de molen gelegen perceel landbouwgrond in de hoek Molendwarsweg / Verlengde Darperkerkweg. Oppervlakte: 3.07.21 ha. Ligging: Het perceel ligt tussen de Verlengde Darperkerk-weg en de Ruiterweg, in de lengte langs de Molendwarsweg te... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com