Ten Have 23, Wapse

Ten Have 23 Wapse

Prijs op aanvraag
Bekijk 32 foto's
Bekijk 32 foto's
Ten Have 23
7983 KD Wapse
Prijs op aanvraag

Melkveehouderijbedrijf
Oppervlakte: 26.62.50 ha.
Een praktisch en goed onderhouden melkveebedrijf aan de rand van het dorp Wapse, bestaande uit een boerderij met woon- en bedrijfsgedeelte, een ligboxenstal voor ca. 110 GVE en 40 JVE (om te zetten naar 140 GVE) met een 2 x 20 stand Swing-over melkstal, meerdere sleufsilo’s, verdere aanhorigheden, vaste en functionele inventarissen en de bijhorende landbouwgronden, totaal groot 26.62.50 hectare.

Oppervlakte:
26.62.50 hectare.

Betalingsrechten:
Zijn aanwezig en inbegrepen in de vraagprijs.

Fosfaatrechten:
Exclusief fosfaatrechten (niet bij de vraagprijs inbegrepen)

Melkfabriek:
Friesland Campina

Fosfaat referentie 2013:
0 kg.

Mestopslag:
De totale mestopslag bedraagt 2.600 m³, 1.300 m³ in de mestsilo op het land en 1.300 m³ onder de ligboxenstal.

Ligboxenstal:
110 grootveeplaatsen in de ligboxenstal en 40 jongveeplaatsen. Om te zetten naar totaal 140 grootveeplaatsen. Oorspronkelijk gebouwd in 1983, uitgebreid en vernieuwd in 2014. O.a. het grootvee gedeelte en de melkstal met toebehoren zijn nieuw gebouwd in 2014.

Melksysteem:
Een 2 x 20 swing-over van het merk GEA met o.a. koe herkenning, selectiepoort en activiteitenmeting (stappentellers). Een eigen silomelktank van Müller met een capaciteit van 15.000 liter.

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan: “buitengebied Westerveld” van de gemeente Westerveld.
De bestemming is “Agrarisch – Agrarisch - 1”.

Milieuvergunning:
Er is een melding binnen het activiteitenbesluit van 27 april 2012. Binnen dit ‘Besluit landbouw milieubeheer mogen er 179 melk- en kalfkoeien (RAV code A1.100.1) en 83 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (RAV code A.3) worden gehouden.

NB-wetvergunning:
Het bedrijf is voorzien van een NB-vergunning van 20 februari 2012. De vergunning is verleend voor 143 melkkoeien gehouden in stalsysteem RAV A1.100.1 en 113 stuks jongvee in stalsysteem RAV A.3.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen deels in functiegebied “Landbouw” en deels in functiegebied “beekdalen” van de Omgevingsvisie Drenthe.

De Ecologische Hoofdstructuur:
De boerderij en de landerijen vallen buiten de EHS.

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Een praktisch en goed onderhouden melkveebedrijf aan de rand van het dorp Wapse, bestaande uit een boerderij met woon- en bedrijfsgedeelte, een ligboxenstal voor ca. 110 GVE en 40 JVE (om te zetten naar 140... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com