Butenweg 0ong, Wapserveen

Butenweg 0ong Wapserveen

Prijs op aanvraag
Bekijk 3 foto's
Bekijk 3 foto's
Butenweg 0ong
8351 Wapserveen
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 08.25.00 ha.
Een perceel erfpachtgrond gelegen in Wapserveen tussen de Butenweg en de Wapserveensche Aa.

Oppervlakte:
8.25.00 ha.

Ligging:
Het perceel wordt vanaf de zuidzijde ontsloten vanaf de Butenweg ten noorden van Wapserveen en loopt door tot de, ten zuiden van de Wapserveense Aa gelegen, brede zandweg.

Omschrijving:
Het betreft een mooi rechthoekig gelegen perceel landbouwgrond dat voornamelijk is gebruikt als grasland. De naastgelegen, vergelijkbare percelen worden nu gebruikt als maïsland.
De ondergrond bestaat aan de zuidzijde tegen de Butenweg voornamelijk uit een mooie vaste humuspodzol van zwak lemig fijn zand. Naar achteren toe, achter de door het perceel gelegen dwarssloot, wordt de grond wat veniger en loopt richting de Aa af in madeveen grond.

Kadastrale aanduiding: Gemeente: Havelte,

sectie N nummer 158 groot 2.84.70 ha.
sectie N nummer 159 groot 2.82.50 ha.
sectie N nummer 173 groot 1.30.00 ha.
sectie N nummer 174 groot 1.27.80 ha.
--------------
Totaal groot: 8.25.00 ha.

Erfpachtrecht:
De percelen zijn in eigendom van ASR, het erfpachtrecht zal worden overgedragen.
Deze erfpacht wordt gegarandeerd tot 3 maart 2044. De jaarlijks te betalen canon is € 535,15 per ha. en kan jaarlijks worden herzien op basis van de consumentenprijsindex van het CBS.

Natuur en Landschapsdoelen:
De percelen zijn gelegen in de zonering van 250 m. Wet Ammoniak kaart van Provincie Drenthe. De percelen daarnaast liggen tegen een natuurreservaat.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouw & Robuust Watersysteem Beekdalen” van Omgevingsvisie Drenthe.

Leveringsrechten:
De waarde van de grondgebonden betalingsrechten is bij de vraagprijs inbegrepen.

Waterschapslasten:
Op te vragen via http://www.gblt.nl/waterschapsbelastingen

Ruilverkavelingsrente:
N.v.t.

Vraagprijs inclusief betalingsrechten:
Op aanvraag

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer J. (Jan) Krol.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007 (AOG). Mobiel: 06-20133102.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Een perceel erfpachtgrond gelegen in Wapserveen tussen de Butenweg en de Wapserveensche Aa. Oppervlakte: 8.25.00 ha. Ligging: Het perceel wordt vanaf de zuidzijde ontsloten vanaf de Butenweg ten noorden van Wapserveen en loopt door tot de, ten zuiden van... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com