Veendijk 0ong, Havelte

Veendijk 0ong Havelte

Prijs op aanvraag
Bekijk 5 foto's
Bekijk 5 foto's
Veendijk 0ong
7971 RP Havelte
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 33.25.04 ha.
Ca. 28.80.04 ha. landbouwgrond gelegen te Havelte achter Veendijk no. 47, tot aan de Paardenweide en 4.45.00 ha. daar achter vanaf de Paardeweide tot aan de Lageveldseweg.

Oppervlakte:
Ca. 33.25.04 ha.

Locatie:
Het grootste gedeelte van de landbouwgrond is als huiskavel gelegen direct achter de boerderij aan de Veendijk no. 47.
Deze percelen worden aan de voorzijde goed ontsloten vanaf de Veendijk via een tot in het hart van de kavel doodlopende maar keurig verharde landbouwweg.
Het veldkavelperceel van 4.45.00 ha. ligt hier direct achter en loopt door tot aan de wat hoger gelegen Lageveldseweg en is dan ook zowel aan de noord- als zuidzijde goed ontsloten.

Kadastrale aanduiding:
Huiskavel excl. de ca. 3 ha. onder, achter en naast het erf die niet zal worden mee verkocht.

Gemeente: Havelte,

sectie R nummer 73 oppervlakte 00.73.28 ha.
sectie R nummer 74 oppervlakte 04.82.48 ha.
sectie R nummer 88 oppervlakte 05.46.30 ha.
sectie R nummer 89* ged.gr. 03.84.83 ha.
sectie R nummer 90 oppervlakte 00.72.33 ha.
sectie R nummer 91* ged. gr. 00.09.98 ha.
sectie R nummer 105 oppervlakte 09.31.93 ha.
sectie R nummer 450* ged. gr. ca. 03.78.91 ha.
----------------
Huiskavel totaal groot ca.: 28.80.04 ha.

Veldkavel achter de Paardeweide:
sectie R nummer 141 oppervlakte 02.47.67 ha.
sectie R nummer 405 oppervlakte 01.97.33 ha.
----------------
Veldkavel totaal groot: 04.45.00 ha.

*gedeeltelijk perceel

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouw & Robuust watersysteem beekdalen” van Omgevingsvisie Drenthe.

Omschrijving:
De percelen in de huiskavel zijn mooi kant gelegen op een ondergrond van een goede vaste Humuspodzol van leemarm zwak lemig fijn zand met hier en daar een wat moerige tussen laag op zand.
De afwatering en de waterhuishouding is zodanig goed dat de percelen zowel als gras- en als maïsland kunnen worden gebruikt maar ook als aardappelland en voor de teelt van andere, meer op de intensieve akkerbouw gerichte gewassen.
De kavel is zowel aan de voor als achterkant als vanuit het midden via een tot in het hart van de kavel doodlopende landbouwweg goed ontsloten.

De hier achter gelegen langgerekte veldkavel tussen de Paardeweide tot aan de Lageveldse-weg bestaat uit een wat meer moerige eerdgrond van zwak lemig fijn zand en is momenteel in gebruik als aardappelland.

Leveringsrechten:
De waarde van de betalingsrechten zijn bij de vraagprijs inbegrepen.

Waterschapslasten:
Op te vragen via http://www.gblt.nl/waterschapsbelastingen

Ruilverkavelingsrente:
Tot 2024 gemiddeld ca. € 35,- per ha. per jaar

Vraagprijs inclusief de grondgebonden betalingsrechten: Op aanvraag

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer J. (Jan) Krol.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007 Mobiel: 06-20133102.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Ca. 28.80.04 ha. landbouwgrond gelegen te Havelte achter Veendijk no. 47, tot aan de Paardenweide en 4.45.00 ha. daar achter vanaf de Paardeweide tot aan de Lageveldseweg. Oppervlakte: Ca. 33.25.04 ha. Locatie: Het grootste gedeelte van de landbouwgrond... Volledige omschrijving »


Locatie

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com