Weerdingerkanaal ZZ 113, Nieuw-weerdinge

Weerdingerkanaal ZZ 113 Nieuw-weerdinge

Bekijk 27 foto's
Bekijk 27 foto's
Weerdingerkanaal ZZ 113
7831 AG Nieuw-weerdinge
Verkocht onder voorbehoud

Melkveehouderijbedrijf
Oppervlakte: 56.00.68 ha.
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
VOOR EEN INFORMATIEPAKKET EN INSCHRIJFFORMULIER KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS KANTOOR.
UITERSTE INSCHRIJFDATUM dinsdag 15 mei 2018, 16:00 UUR.

Een goed verkaveld veenkoloniaal melkveebedrijf gelegen aan de doorgaande weg in Nieuw-Weerdinge bestaande uit een goed onderhouden karakteristieke veenkoloniale boerderij met vrijstaande 2+2 ligboxenstal voor 120 melkkoeien met 2 Lely-A3 automatische melksystemen, een ruime jongveestal met 73 ligboxen en 3 strohokken, 2 machinebergingen, nieuw en ruim aangelegde sleufsilo’s, 9 paardenstallen, een paardenbak, ruime erfverhardingen, een mestsilo van 2.400 m³ alsmede de aanliggende landerijen, totaal groot 56.00.68 hectare.

Oppervlakte:
56.00.68 ha, waarvan 3.06.63 ha. als erf, ondergrond en zandweg kan worden aangemerkt.
De gemeten maat is ca. 53.50. hectare

Fosfaatrechten:
Deze worden niet mee aangeboden

Betalingsrechten:
1 per hectare cultuurgrond welke bij de prijsindicatie zijn inbegrepen.

Melkfabriek:
Leveringsrecht aan Friesland Campina Nederland B.V. wordt meegenomen naar een andere locatie.

Mestopslag:
Totale capaciteit van de mestopslag is ca. 4.400 m³, waarvan 2.400 m³ in de betonnen mestsilo, het resterende deel in de putten onder de stallen.

Ligboxenstal:
De ligboxenstal is gebouwd in 1979 en in 1999 gerenoveerd De indeling is 2 + 2 en in de stal is ruimte voor 120 melkkoeien.

Melkstal:
2 Lely-A3 automatisch melksystemen (2010 met aanvullende updates en onderhoud).

Bestemmingsplan:
De landerijen en de bedrijfsgebouwen liggen in het bestemmingsplan ” Buitengebied Emmen” van de gemeente Emmen, vastgesteld op 30 oktober 2014.
De bestemming is Agrarisch 1 met een agrarisch bouwperceel voor grondgebonden landbouw ter grootte van ongeveer
1.30 hectare. De kuilopslagplaatsen zijn buiten het bouwvlak gesitueerd.

Activiteiten besluit landbouw:
Voor de bestaande gebouwen

NB-wetvergunning:
Het vastgoed is voorzien van een rechtsgeldige natuurbeschermingsvergunning voor:
- 66 melk- en kalfkoeien (A1.100)
- 144 melk- en kalfkoeien (A1.13)
- 140 vrouwelijk jongvee (A3.100).
Overeenkomend met 2.582,8 kg. NH³.

Omgevingsvisie Drenthe:
Het bedrijf ligt in Zone “Landbouw” van het Omgevingsvisie Drenthe

De Ecologische Hoofdstructuur:
De boerderij en de landbouwgronden vallen buiten de EHS.

Stroom aansluiting:
Voldoende

Kabel- en riool aansluiting:
De boerderij is aangesloten en de stallen zijn niet aangesloten op het gemeentelijk riool.

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VOOR EEN INFORMATIEPAKKET EN INSCHRIJFFORMULIER KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS KANTOOR. UITERSTE INSCHRIJFDATUM dinsdag 15 mei 2018, 16:00 UUR. Een goed verkaveld veenkoloniaal melkveebedrijf gelegen aan de doorgaande weg in Nieuw-Weerdinge bestaande uit... Volledige omschrijving »


Locatie

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com