Plagmadijk 0ong, Gees

Plagmadijk 0ong Gees

Prijs op aanvraag
Bekijk 3 foto's
Bekijk 3 foto's
Plagmadijk 0ong
7863 Gees
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 14.94.10 ha.
Meerdere percelen landbouwgrond gelegen aan de Plagmadijk te Gees.

Oppervlakte:
14.09.40 ha.

Ligging:
Aan de Plagmadijk te Gees

Omschrijving:
Enkele percelen zandgrond gelegen aan de Plagmadijk te Gees. De grond wordt op de Bodemkaart van Nederland aangemerkt als een beekeerdgrond met lemig fijn zand en als een humuspodzolgrond met lemig fijn zand. De grond is de afgelopen jaren gebruikt als grasland met een beheersvergoeding. Gronden aangrenzend aan deze percelen worden gebruikt als akkerbouwgrond.

Kadastrale aanduiding: Gemeente Oosterhesselen,

sectie M nummer 228 oppervlakte 02.95.85 ha.
sectie M nummer 230 oppervlakte 03.49.10 ha.
sectie M nummer 808 oppervlakte 07.64.45 ha.
---------------
Totaal: 14.09.40 ha.

Perceel M 228 is eventueel extra bij te kopen.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent wel bijzondere natuur en landschapsdoelen. De percelen liggen in de EHS-zone op de kaart van Provincie Drenthe.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied “Bouwvlak grondgebonden agrarisch bedrijf” van Omgevingsvisie Drenthe.

Leveringsrechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten en/of betalingsrechten te koop aangeboden.

Waterschapslasten :
Op te vragen via http://www.gblt.nl/waterschapsbelastingen

Ruilverkavelingsrente:
N.v.t.

Vraagprijs inclusief betalingsrechten:
Op aanvraag.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer H.B. (Harrie) Wenneker. Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen. Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-51337385.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Meerdere percelen landbouwgrond gelegen aan de Plagmadijk te Gees. Oppervlakte: 14.09.40 ha. Ligging: Aan de Plagmadijk te Gees Omschrijving: Enkele percelen zandgrond gelegen aan de Plagmadijk te Gees. De grond wordt op de Bodemkaart van Nederland aangemerkt als een beekeerdgrond... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com