Papenvoort 0ong, Papenvoort

Papenvoort 0ong Papenvoort

Prijs op aanvraag
Bekijk 2 foto's
Bekijk 2 foto's
Papenvoort 0ong
9447 TT Papenvoort
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 01.65.00 ha.
Een perceel landbouwgrond gelegen aan Papenvoort te Papenvoort.

Oppervlakte:
Ca. 01.65.00 ha.

Ligging:
Een gedeelte van een perceel landbouwgrond c.q. natuurontwikkelingsgrond dat is gelegen achter de woonboerderij Papenvoort 7 te Papenvoort.

Omschrijving:
Het perceelgedeelte ligt ten westen van een kleinschalig natuurgebied met een waterplas in een zgn. pingo met daaromheen wat kleine bosschages. Het natuurontwikkelingsgebied is aangemerkt als zijnde een begrensd onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS-gebied) tussen Rolde en Borger.
De ondergrond bestaat uit een mooie vaste Humuspodzol van leemarm, zwak lemig fijn zand.
Het perceel is kwalitatief uitstekend te gebruiken als akkerbouwland met een goed opbrengend vermogen, ook onder minder gunstige weersomstandigheden.

Kadastrale aanduiding: Gemeente: Rolde,

sectie X, no. 562* groot ca. 01.65.00 ha.

* = gedeeltelijk

Natuur en Landschapsdoelen:
De locatie waar de grond is gelegen kent geen verplichte en bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouw” t.b.v. grondgebonden agrarisch bedrijfsvoering.

Leveringsrechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten en/of betalingsrechten te koop aangeboden.

Waterschapslasten:
Op te vragen via http://www.gblt.nl/waterschapsbelastingen

Vraagprijs:
Op aanvraag

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer J. (Jan) Krol.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-20133102.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Een perceel landbouwgrond gelegen aan Papenvoort te Papenvoort. Oppervlakte: Ca. 01.65.00 ha. Ligging: Een gedeelte van een perceel landbouwgrond c.q. natuurontwikkelingsgrond dat is gelegen achter de woonboerderij Papenvoort 7 te Papenvoort. Omschrijving: Het perceelgedeelte ligt ten westen van een kleinschalig... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com