Eemster 42, Dwingeloo

Eemster 42 Dwingeloo

Prijs op aanvraag
Bekijk 32 foto's
Bekijk 32 foto's
Eemster 42
7991 PR Dwingeloo
Prijs op aanvraag

Melkveehouderijbedrijf
Oppervlakte: 40.75.66 ha.
Een mooi vrij gelegen en uitstekend verkaveld melkveebedrijf op 40.75.66 ha. bestaande uit een vrij grote bedrijfswoning (7 slk.) en aangebouwde ligboxenstal met daarin een vrijwel nieuwe melkstal (2x10 Fullwood), 84 g.v.e. boxen, een vrijstaande jongveestal annex garage met 64 jongeveeboxen in oplopende breedtemaat en de nodige jongvee groepsstrohokken met daarnaast een vrijstaande kapschuur, een mestsilo en ca. 1.400 m² verharde kuilvoeropslag.

Oppervlakte:
40.75.66 ha.

Betalingsrechten:
Ca. € 300,- per ha.

Fosfaatrechten:
Exclusief fosfaatrechten (niet bij de vraagprijs inbegrepen)

Dieraantallen 2 juli 2015:
94 melkkoeien
28 jongvee < 1 jaar
28 jongvee > 1 jaar
Overeenkomend met 4.971 kg. voorlopig fosfaatrecht.

Melkfabriek:
Friesland Campina

Fosfaat referentie:
4.559 kg.

Mestopslag:
De totale mestopslag bedraagt ± 1.650 m³ waaronder 650 m³ in de Harverstore mestsilo en ± 1.000 m³ onder de stal.

Ligboxenstal:
84 g.v.e, 2 voerboxen en een afkalf-strohok van 5 x 4,4 meter.

Melksysteem:
2 x 10 Fullwood zij aan zij met volledig rubbervloer, voorzien van melkmeting, koe herkenning en krachtvoer-verstrekking.

Jongveestal annex garage:
11 eenlingboxjes en 53 jongveeboxjes op roosters alsmede vier groepsstro-hokken en daarvan afgescheiden aan de voorzijde een autogarage en een kleine werkplaats.

Kapschuur/werktuigberging:
Oudere houten kapschuur, traditionele bouw van 9 x 15 meter

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan ”Buitengebied” van de gemeente Westerveld.
De bestemming: “Agrarisch -1 artikel 3”. Met functieaanduiding grondgebonden agrarisch bedrijf met een ruim agrarische bouwblok.

Milieuvergunning:
Het bedrijf is voorzien van een activiteiten besluit landbouw voor de bestaande stallen.
86 melkkoeien en 80 stuks jongvee.

NB-wetvergunning:
d.d. 16 oktober 2012 voor 138 melkkoeien en 80 stuks jongvee jonger dan 2 jaar overeenkomend met 1.623 kg. NH³.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouw” van Omgevingsvisie Drenthe.

De Ecologische Hoofdstructuur:
De boerderij en de landerijen vallen buiten de EHS.

Stroom aansluiting:
3 x 35 Amp.

Begrenzingen plannen:
Het bedrijf en de landerijen liggen niet in een begrensd natuur- of beheersgebied.

Natura-2000 gebied:
Het bedrijf ligt op ruime afstand van een Natura-2000 gebied.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Jan Krol van Schelhaas Makelaardij B.V. te Hoogeveen, tel. 0528-264007 of via 06-20133102.

Omschrijving

Een mooi vrij gelegen en uitstekend verkaveld melkveebedrijf op 40.75.66 ha. bestaande uit een vrij grote bedrijfswoning (7 slk.) en aangebouwde ligboxenstal met daarin een vrijwel nieuwe melkstal (2x10 Fullwood), 84 g.v.e. boxen, een vrijstaande... Volledige omschrijving »


Locatie

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com