Oosterbroekweg 6, Oldemarkt

Oosterbroekweg 6 Oldemarkt

Bekijk 42 foto's
Bekijk 42 foto's
Oosterbroekweg 6
8375 EC Oldemarkt
Verkocht

Melkveehouderijbedrijf
Oppervlakte: 31.44.92 ha.
Een mooi vrij gelegen en in 2000 nieuw gebouwd melkveebedrijf aan de rand van Oldemarkt, bestaande uit een modern woonhuis, een moderne ligboxenstal voor 115 melkkoeien met nieuwe 2 x 10 zij aan zij melkstal, een machineberging, ruime sleufsilo’s en kuilvoerplaten, verdere aanhorigheden, vaste en functionele inventarissen en landbouwgronden, totaal groot 31.44.92 ha. Het bedrijf is ook going concern te koop inclusief fosfaatrechten.

Oppervlakte:
31.44.92 ha. waarvan circa 1.10 ha. kan worden aangemerkt als erf, tuin, ondergrond van de bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen.

Betalingsrechten:
Zijn aanwezig en inbegrepen in de vraagprijs.

Fosfaatrechten:
Exclusief fosfaatrechten (niet bij de vraagprijs inbegrepen)

Dieraantallen 2 juli 2015:
107 melkkoeien
1 jongvee < 1 jaar
9 jongvee > 1 jaar
Overeenkomend met ± 4.230 kg. fosfaatrechten.

Melkfabriek:
Royal A-ware

Fosfaat referentie:
0 kg.

Mestopslag:
De totale mestopslag bedraagt ± 2.500 m³ onder de ligboxenstal.

Ligboxenstal:
115 grootveeplaatsen in de ligboxenstal, 10 ligboxen achter de wachtruimte en ruimte voor 15 extra ligplekken.

Melksysteem:
Een 2 x 10 Delaval melkstal met mogelijkheid voor koeherkenning, melkmeting en afname apparatuur (2015).

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan: ”Beheers- verordening Buitengebied Steenwijkerland 2014“ van de gemeente Steenwijkerland.

De bestemming is “Agrarisch – Agrarisch bedrijf -2”.

Milieuvergunning:
Er is een melding binnen het activiteitenbesluit van 27 maart 2015 aangepast waarbij het jongvee op het bedrijf is vervangen door melkkoeien. De melding betreft een mogelijke uitbreiding tot 152 melkkoeien (code A 1.100.2).

PAS-vergunning:
Er is een meldingsbevestiging binnen de PAS d.d. 15 december 2015 waarbij er 15 stuks jongvee (code A3.100) en 131 stuks melkvee (code A 1.100) gehouden mogen worden.

Omgevingsvisie Overijssel:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouw” van Omgevingsvisie Overijssel.

De Ecologische Hoofdstructuur:
De boerderij en de landerijen vallen buiten de EHS.

Stroomaansluiting:
3 x 35 Amp.

31.44.92 ha landbouwgrond in eigendom:
Aansluitend aan het bedrijfserf ligt een mooie kavel weidegrond met op korte afstand een veldkavel van ± 5.41 hectare.
De huidige eigenaar heeft naast de percelen in eigendom nog een aantal aansluitende percelen weidegrond in pacht.
De percelen worden in het blauw en rood aangegeven op de kaart in onze verkoopbrochure.

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Een mooi vrij gelegen en in 2000 nieuw gebouwd melkveebedrijf aan de rand van Oldemarkt, bestaande uit een modern woonhuis, een moderne ligboxenstal voor 115 melkkoeien met nieuwe 2 x 10 zij aan zij melkstal,... Volledige omschrijving »

Video

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com