Damsterweg 23, Oosterwijtwerd

Damsterweg 23 Oosterwijtwerd

Prijs op aanvraag
Bekijk 30 foto's
Bekijk 30 foto's
Damsterweg 23
9911 TB Oosterwijtwerd
Prijs op aanvraag

Melkveehouderijbedrijf
Oppervlakte: 47.14.00 ha.
Een mooi vrij gelegen melkveebedrijf aan de rand van Oosterwijtwerd en op ca. 4 km. van het centrum van Appingedam, bestaande uit een woonhuis met aangebouwde landbouwschuur in gebruik als machineberging met graansilo’s en een potstal voor het houden van jongvee. Het woonerf is deels omgeven door een gracht.
Er is een 3 + 0 rijige ligboxenstal voor 83 melkkoeien, een hooimijt, kuilvoerplaten en sleufsilo, erfverhardingen, een eigen toegangsweg en de bij de boerderij behorende landerijen totaal groot 47.41.00 hectare.

Adres:
Damsterweg 23, 9911 TB te Oosterwijtwerd.

Oppervlakte:
47.41.00 ha.

Betalingsrechten:
Worden niet mee overgedragen.

Mestopslag:
Totale capaciteit van de mestopslag is ca. 1.100 m³.

Ligboxenstal:
De stal heeft een 3 + 0 rijige ligboxenstal (1997). Het betreft een degelijk gebouwde stal voor 83 melkkoeien met een afkalf box.

Melkstal:
Voor in de stal bevindt zich de 2 x 5 zij aan zij melkstal met melkmeting en zonder koe herkenning.

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan ” Buitengebied ” van de gemeente Loppersum.
Het bestemmingsplan werd vastgesteld op 27-05-2013.
De bestemming is “Agrarisch met waarden”

Milieuvergunning:
Het bedrijf is voorzien van een AmvB-melkrundveehouderij voor het houden van dieren in de bestaande stallen.

NB-wetvergunning:
Het vastgoed kan van via een melding bij de provincie van een ruime Natuurbeschermingswet vergunning worden voorzien.

Omgevingsvisie Groningen:
Het bedrijf ligt in Zone “Landbouw” van de Omgevingsvisie Groningen.

De Ecologische Hoofdstructuur:
Het bedrijf ligt niet binnen de 250 zone van de EHS.

Natura-2000 gebieden:
Het bedrijf ligt op ruime afstand van een Natura-2000 gebied, hetgeen in de toekomst niet belemmerend is voor de bedrijfsvoering.

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Een mooi vrij gelegen melkveebedrijf aan de rand van Oosterwijtwerd en op ca. 4 km. van het centrum van Appingedam, bestaande uit een woonhuis met aangebouwde landbouwschuur in gebruik als machineberging met graansilo’s en een... Volledige omschrijving »


Locatie

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com