Wonen en werken in het buitengebied

« terug naar alle berichten


Asbestsanering

dinsdag 11 april 2017

AsbestsaneringInmiddels is bij veel mensen bekend dat vanaf 2024 een verbod geldt op asbestdaken.
Landelijk gezien zijn er subsidiemogelijkheden voor het saneren van asbesthoudende golfplaten.
Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Voor meer informatie kijk op www.rvo.nl.


« terug naar alle berichten