Wonen en werken in het buitengebied
Fosfaatrechten verkopen?
Fosfaatrechten verkopen?
In onze vorige nieuwsbrief heb ik besproken dat het belangrijkis / wordtdat de fosfaatrechten verhandelbaar worden zodat de blijvende boeren kunnen blijven ondernemen en ontwikkelen. Een stand stil in de prachtige veehouderij sector is zeker niet gewenst en zal waarschijnlijk... (lees verder)
Nieuwe Taxatie Normen NRVT en EVS
Nieuwe Taxatie Normen NRVT en EVS
Vanaf 1 januari 2016 zijn de regels voor het uitvoeren van vastgoed taxaties behoorlijk aangescherpt mede onder invloed van de Banken crisis, de AFM en de DNB. De NVM heeft hierop ingespeeld en is sinds 1 januari 2016 naast een Vereniging... (lees verder)
NVM visie over agrarisch en landelijk vastgoed
NVM visie over agrarisch en landelijk vastgoed
Wat heeft de markt in 2015 gedaan in de sectoren grondgebonden sectoren akkerbouw, veehouderij de intensieve veehouderij, de tuinbouw, de paardenhouderij en landelijk wonen. En misschien nog wel veel interessanter, wat verwachten wij als NVM makelaar wat de markt in... (lees verder)
Open huizendag 2 april
Open huizendag 2 april
Op 2 april aanstaande vindt opnieuw de NVM Open Huizen Dag plaats. Ook van ons kantoor doen meerdere verkopers mee. Twee keer per jaar organiseert de NVM de NVM Open Huizen Dag. Doel van de NVM Open Huizen Dag is... (lees verder)
Kerst & Oud en Nieuwsbrief 2015
Kerst & Oud en Nieuwsbrief 2015
Geachte relaties, Dit schrijvende is het met het weer net zo nat als dat het nu al minstens 2 maand is geweest. Het lijkt er op dat de klimaatsverandering nu ook noord oost Nederland in haar greep gaat krijgen. Het gras... (lees verder)
Fosfaatrechten
Fosfaatrechten
In bijgaande blog wordt door de heer Gloudemans van Hekkelman advocaten kort en duidelijk de huidige problematiek in de melkveehouderij uiteengezet betreffende de melkveewet en fosfaatrechten. In onze makelaarspraktijk krijgen wij elke dag te maken met vragen rondom deze Melkveewet en... (lees verder)
Nieuw register voor taxateurs
Nieuw register voor taxateurs
Er is een nieuw register gekomen waarin alle gekwalificeerde taxateurs worden ingeschreven: Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het NRVT wordt het centrale register van vastgoedtaxateurs: één register voor alle gekwalificeerde vastgoedtaxateurs in Nederland. De kwaliteit van de taxateurs wordt gewaarborgd... (lees verder)
3 oktober 2015 NVM Open Huizen Dag.
3 oktober 2015 NVM Open Huizen Dag.
Op 3 oktober jl. werden vele woningen opengesteld voor de NVM Open Huizen Dag. Ook een aantal van onze klanten deed hier aan mee. Ook al liep het niet overal storm, je merkt aan veel kijkers, dat zij toch positiever... (lees verder)
Subsidie asbestdak eraf, zonnepanelen erop
Subsidie asbestdak eraf, zonnepanelen erop
Vanaf 1 januari 2024 worden asbestdaken (golfplaten en dakleien) verboden. Dat betekent dat eigenaren hun daken voor 2024 moeten vervangen. Landelijk is daarom de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop' in het leven geroepen. Tot 1 september 2015 kunnen (voormalig) agrarisch ondernemers... (lees verder)
Einde melkquotum: een verlossing of een vergissing?
Einde melkquotum: een verlossing of een vergissing?
Per 1 april 2015 is het dan echt zover, de Regeling Superheffing (de laatste stamt uit 2008) is per die datum afgeschaft. Moet men nu opgelucht of argwanend zijn? Voor beide gevoelens is voedingsbodem. Toen in 1984 (31 jaar geleden!) het... (lees verder)
Nog 740 woonboerderijtjes met meer dan 1.000 m² in Drenthe te koop.
Nog 740 woonboerderijtjes met meer dan 1.000 m² in Drenthe te koop.
In Drenthe staan momenteel nog ca. 740 vrijstaande woonboerderijen met meer dan 1.000 m² te koop. (NVM, VBO en LMV-aanbod). Ruim 10 % daarvan vindt u bij ons op de site en daar zijn we aan de ene kant... (lees verder)
Maak uw NB-wetvergunning op orde nu het nog kan.
Maak uw NB-wetvergunning op orde nu het nog kan.
Ondanks dat de NB-wetvergunning al geruime tijd noodzakelijk is voor elk veehouderij bedrijf is vooral pas het laatste jaar veel aandacht uitgegaan naar de NB-wetvergunning. Wij merken momenteel dat bij de verkoop van een volwaardig agrarisch bedrijf een van de eerste... (lees verder)
Grond in 10 jaar tijd “bijna” compleet over de kop !!!!!!!
Grond in 10 jaar tijd “bijna” compleet over de kop !!!!!!!
Nu de melkveehouders op 1 april hun melkquotum “Bevrijdingsdag” kunnen vieren blijkt dat dit vooruitzicht de laatste jaren al steeds meer invloed kreeg op de grondprijsontwikkeling. Uiteraard hebben goede bedrijfsresultaten in de akkerbouw ook zo hun invloed gehad en omdat er... (lees verder)
Even voorstellen
Even voorstellen
Hallo, ik ben Erik Brink, 29 jaar oud, kom uit Beilen en heb een relatie met Marieke. Sinds 1 februari ben ik in dienst bij Schelhaas Makelaardij om het team van makelaars te versterken. Na mijn studie Bedrijfskunde en Agribusiness... (lees verder)
Kerst & Oud en Nieuwsbrief 2014
Kerst & Oud en Nieuwsbrief 2014
Geachte relaties, Dit schrijvende is het met het weer net als met het huidige regeringsbeleid: nogal wisselvallig. De economische vooruitzichten voor de agrarische sector en de voorspellingen daarvan zijn minstens net zo wisselvallig en onvoorspelbaar als het huidige “winterweer”. Hoe gaat... (lees verder)
Energielabel
Energielabel
Geldt niet alleen voor woningen, maar ook voor (agrarische) bedrijfswoningen, utiliteitsgebouwen etc. Vanaf 1 januari 2015 moeten huiseigenaren, maar ook eigenaren van agrarische bedrijfswoningen bij verkoop of verhuur over een definitief energielabel beschikken. Een voorlopig label is niet voldoende. Hoewel... (lees verder)
Suikerbietenquotum afgeschaft in 2017
Suikerbietenquotum afgeschaft in 2017
Een overleg tussen de raad van ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie heeft in 2013 geresulteerd in een akkoord over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en daarmee ook over de suikermarktordening. De huidige marktordening die tot 2015 loopt,... (lees verder)
Monumenten
Monumenten
Sinds 2012 is gewoon onderhoud aan rijksmonumenten vergunningvrij. Voor alle andere werkzaamheden/wijzigingen is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Overleg altijd vooraf (en tijdig) met de gemeente over voorgenomen werkzaamheden aan het pand en haar omgeving. Helemaal als er sprake is van een... (lees verder)
Energielabel 2015
Energielabel 2015
Hierbij willen wij u informeren over de aanstaande wijzigingen met betrekking tot het verplichte energielabel voor woningen in het nieuwe jaar. Tot 31 december 2014 blijft het huidige energieprestatiecertificaat (hierna: EPA-label) wettelijk verplicht bij de verkoop of verhuur. Ondanks dat dit... (lees verder)
Financieringen
Financieringen
Praktisch elke huizenkoper heeft er mee te maken: de hypotheekaanvraag bij de bank. Hoewel de markt langzaamaan weer aantrekt, merken wij in de praktijk dat veel financieringsaanvragen nog steeds lang duren en banken vele regels hanteren voor... (lees verder)
Natuurbeschermingswet vergunning
Natuurbeschermingswet vergunning
De laatste tijd is een veel besproken onderwerp de Natuurbeschermingswetvergunning. Dagelijks hebben wij gesprekken met veehouders over dit onderwerp. Vaak gefrustreerd door de steeds veranderende regels en de stroperige afhandeling door het bevoegde gezag, de provincie. Tot voor kort was lang niet... (lees verder)
Geen zachte landing bij afschaffen van melkquotum
Geen zachte landing bij afschaffen van melkquotum
Er lijken uiteindelijk geen maatregelen door de Europese raad van landbouwministers te worden genomen voor het realiseren van een zachte landing bij het afschaffen van het melkquotum in 2015. In de maand juli was daarvoor opnieuw geen meerderheid te vinden... (lees verder)
STUDIEREIS AGRARISCHE MAKELAARS
STUDIEREIS AGRARISCHE MAKELAARS
NOORD-DUITSLAND Thema: De ontwikkelingsmogelijkheden voor Nederlandse agrariërs in het Noorden van Duitsland. Duitsland biedt zowel mogelijkheden voor gezinsbedrijven als voor grootschalige landbouwbedrijven. De belangrijkste deelstaten voor de landbouw in Noord-Duitsland zijn Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein en Mecklenburg-Vor-Pommern. In voormalig West-Duitsland is de structuur in... (lees verder)
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg van dinsdag 28 t/m donderdag 30 oktober as. in de evenementenhal in Hardenberg. De beurs is het trefpunt waar ondernemers en relaties uit de rundvee-, akkerbouw- en loonwerkbranche elkaar ontmoeten. In een sfeervolle en verkoop... (lees verder)
Oeps, het land van de buren is NU te koop!
Oeps, het land van de buren is NU te koop!
Herkent u dat gevoel, net een nieuwe trekker gekocht, schuur of stal gebouwd en dan hoor je van ons dat de buren nu toch eindelijk die grond willen verkopen waar je al jaren op hebt gewacht. Het valt ons als verkopende... (lees verder)
Waardering van uw landbouwgronden in box 3
Waardering van uw landbouwgronden in box 3
Bij uw jaarlijkse belastingaangifte in privé moet u melding maken van uw privé vermogen in box 3. Dit privé vermogen wordt belast met 30 % op basis van een fictief rendement van 4%, dit is 1,2 % van de waarde... (lees verder)
Omzet- of overdrachtsbelasting bij ’t slopen van uw oude stal?
Omzet- of overdrachtsbelasting bij ’t slopen van uw oude stal?
Verouderde en leegstaande stallen zijn tegenwoordig vaak een sta in de weg met slechts beperkte gebruiksmogelijkheden en van nul of zelfs negatieve waarde. Wanneer wordt besloten om deze stallen dan maar te gaan slopen is het wel belangrijk even goed... (lees verder)
Asbest
Asbest
Vanaf 2024 komt er een verbod op asbestdaken en asbestgolfplaten. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen die dan niet meer bezitten. 2024 is 30 jaar na de inwerkingtreding van het verbod van asbest. In dat jaar is een dak oud en aan... (lees verder)