Wonen en werken in het buitengebied

Dierrechten

Aanbod varkensrechten
Wij zijn dringend op zoek naar varkensrechten.

Aanbod pluimvee eenheden

Wij zijn dringend op zoek naar pluimvee eenheden, zowel koop- als leaserechten.

Voor nadere informatie over bovenvermelde dierrechten belt u de heer E. Brink op 0528-264007.
Overweegt u dierrechten te verkopen, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor advies en begeleiding.


Aandelen Avebe 

Wij bieden doorlopend diverse partijen aandelen Avebe te koop aan.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Krol of  de heer E. Brink op 0528-264007.
 

Suikerquotum

Ons aanbod van LLB's bestaat momenteel uit:  

450 LLB's  

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Brink op 0528-264007.

Ledenleveringsbewijzen gevraagd

Wegens aanhoudende vraag, te koop gevraagd: Ledenleveringsbewijzen.

'Overweegt u te verkopen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor advies en begeleiding.
 

Fosfaatrechten 

Er komt een nieuw systeem om de toename van de hoeveelheid fosfaat van melkvee te begrenzen. Fosfaat is een bestanddeel van mest. Voor elk melkveebedrijf zal een maximaal per jaar te produceren hoeveelheid fosfaat worden vastgesteld. Die vastgestelde fosfaatproductie zal in de vorm van fosfaatrechten aan het betreffende bedrijf worden toegekend. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken donderdag 2 juli 2015 aan de Tweede Kamer.

Peildatum en referentiejaar

Uitgangspunt van de toekenning van fosfaatrechten aan een melkveebedrijf is het gemiddeld aantal stuks melkvee in 2014, het referentiejaar. Wijzigingen die tussen 2014 en 2 juli, het moment van verzending van deze brief van de staatssecretaris aan de Kamer, nog hebben plaatsgevonden, kunnen bij de toekenning van fosfaatrechten nog worden meegenomen.  
Voor nadere informatie belt u de heer J. Tjeerdsma op 0528-264007.


Betalingsrechten

Momenteel hebben wij de volgende partijen in portefeuille:

Aantal
Waarde basispremie in 2016
13,25 € 426,21
10,15 € 205,82
36,5 € 294,23

Wanneer u betalingsrechten wenst te kopen of wilt verkopen dan verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met dhr. E. Brink, telefoonnummer 0528-264007.

Aan- en verkoop van betalingsrechten is vaak maatwerk tussen verkoper en koper.
Wij bemiddelen van boer naar boer en maken gebruik van NVM koopovereenkomsten.
De koopsom loopt via een Stichting derdengelden waarmee ook de financiële kant voor u is gewaarborgd.
Voor informatie over aankoop en advies over verkoop kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.