Wonen en werken in het buitengebied

Dierrechten

Aanbod varkensrechten
Wij zijn dringend op zoek naar varkensrechten.

Aanbod pluimvee eenheden

Wij zijn dringend op zoek naar pluimvee eenheden, zowel koop- als leaserechten.

Voor nadere informatie over bovenvermelde dierrechten belt u de heer E. Brink op 0528-264007.
Overweegt u dierrechten te verkopen, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor advies en begeleiding.


Aandelen Avebe 

Wij bieden doorlopend diverse partijen aandelen Avebe te koop aan.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Krol of  de heer E. Brink op 0528-264007.
 

Suikerquotum

Ons aanbod van LLB's bestaat momenteel uit:  

450 LLB's  

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Brink op 0528-264007.

Ledenleveringsbewijzen gevraagd

Wegens aanhoudende vraag, te koop gevraagd: Ledenleveringsbewijzen.

'Overweegt u te verkopen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor advies en begeleiding.
 

Fosfaatrechten Voor nadere informatie belt u de heer R. Eijsink op 0528-264007.


Betalingsrechten

Momenteel hebben wij de volgende partijen in portefeuille:

Aantal
Waarde basispremie in 2016
13,25 € 426,21
10,15 € 205,82
36,5 € 294,23

Wanneer u betalingsrechten wenst te kopen of wilt verkopen dan verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met dhr. E. Brink, telefoonnummer 0528-264007.

Aan- en verkoop van betalingsrechten is vaak maatwerk tussen verkoper en koper.
Wij bemiddelen van boer naar boer en maken gebruik van NVM koopovereenkomsten.
De koopsom loopt via een Stichting derdengelden waarmee ook de financiële kant voor u is gewaarborgd.
Voor informatie over aankoop en advies over verkoop kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.