Wonen en werken in het buitengebied


Oosterbroekweg 6
8375 EC Oldemarkt

Prijs op aanvraag

Melkveehouderijbedrijf

Oppervlakte: 31.44.92 ha.

Brochure downloaden »

Delen op Facebook

Een mooi vrij gelegen en in 2000 nieuw gebouwd melkveebedrijf aan de rand van Oldemarkt, bestaande uit een modern woonhuis, een moderne ligboxenstal voor 115 melkkoeien met nieuwe 2 x 10 zij aan zij melkstal, een machineberging, ruime sleufsilo’s en kuilvoerplaten, verdere aanhorigheden, vaste en functionele inventarissen en landbouwgronden, totaal groot 31.44.92 ha. Het bedrijf is ook going concern te koop inclusief fosfaatrechten.

Oppervlakte:
31.44.92 ha. waarvan circa 1.10 ha. kan worden aangemerkt als erf, tuin, ondergrond van de bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen.

Betalingsrechten:
Zijn aanwezig en inbegrepen in de vraagprijs.

Fosfaatrechten:
Exclusief fosfaatrechten (niet bij de vraagprijs inbegrepen)

Dieraantallen 2 juli 2015:
107 melkkoeien
1 jongvee < 1 jaar
9 jongvee > 1 jaar
Overeenkomend met ± 4.230 kg. fosfaatrechten.

Melkfabriek:
Royal A-ware

Fosfaat referentie:
0 kg.

Mestopslag:
De totale mestopslag bedraagt ± 2.500 m³ onder de ligboxenstal.

Ligboxenstal:
115 grootveeplaatsen in de ligboxenstal, 10 ligboxen achter de wachtruimte en ruimte voor 15 extra ligplekken.

Melksysteem:
Een 2 x 10 Delaval melkstal met mogelijkheid voor koeherkenning, melkmeting en afname apparatuur (2015).

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan: ”Beheers- verordening Buitengebied Steenwijkerland 2014“ van de gemeente Steenwijkerland.

De bestemming is “Agrarisch – Agrarisch bedrijf -2”.

Milieuvergunning:
Op 2 juni 2015 voorzien van een activiteiten besluit landbouw voor de bestaande stallen voor 125 stuks melkkoeien, 77 stuks jongvee.

PAS-vergunning:
De PAS-vergunning is op d.d. 27 maart 2015 aangepast waarbij het jongvee op het bedrijf is vervangen door melkkoeien. De jongveeboxen in de ligboxenstal zijn vervangen door grootveeboxen en een afkalfstal/strohok.
Het één en ander staat aangegeven op de nieuwe plattegrondtekening. De melding betreft een mogelijke uitbreiding tot 152 melkkoeien.

Omgevingsvisie Overijssel:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouw” van Omgevingsvisie Overijssel.

De Ecologische Hoofdstructuur:
De boerderij en de landerijen vallen buiten de EHS.

Stroomaansluiting:
3 x 35 Amp.

31.44.92 ha landbouwgrond in eigendom:
Aansluitend aan het bedrijfserf ligt een mooie kavel weidegrond met op korte afstand een veldkavel van ± 5.41 hectare.
De huidige eigenaar heeft naast de percelen in eigendom nog een aantal aansluitende percelen weidegrond in pacht.
De percelen worden in het blauw en rood aangegeven op de kaart in onze verkoopbrochure.

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.