Wonen en werken in het buitengebied


Westeinde 185
8351 HN Wapserveen

Verkocht

Melkveehouderijbedrijf

Oppervlakte: 59.03.60 ha.

Brochure downloaden »

Delen op Facebook

Een mooi vrij gelegen en uitstekend verkaveld melkveebedrijf op 59.03.60 ha. bestaande uit een traditionele, authentiek gerenoveerde boerderij met aangebouwde ligboxenstal met twee Lely-melkrobots met beweiding separatie poort, 117 g.v.e. boxen, 47 j.v. boxen in oplopende breedtemaat en de nodige jongvee groepsstrohokken met daarnaast een vrijstaande jongveestal annex garage en een ruime front open werktuigberging.

Oppervlakte:
59.03.60 ha.

Melkafzet:
Friesland Campina

Mestopslag:
Ca. 1.695 m³ waarvan ruim 760 m³ onder de roosters en 935 m³ in een stalen mestsilo met spankap.

Betalingsrechten:
61,56 stuks met een uitbetaling waarde in 2016 van ca. € 289,- per stuk.

Ligboxenstal:
117 gve-, 47 jongveeboxen en enige groepsstrohokken

Automatisch melksysteem met beweidings seperatie poort:
Twee Lely A3 volautomatische melk-robots voorzien van melkmeting, koe herkenning en krachtvoerverstrekking ter beweiding uitgerust met een aan het melksysteem gekoppelde volauto-matische beweiding seperatie poort en compressor met onderhoudscontract tot december 2018.

Jongveestal annex garage:
18 jongveeboxjes op roosters en een groepsstrohok met drinkautomaat en daarvan afgescheiden aan de voorzijde een front open ruime inrijgarage.

Machineberging / werktuigenloods:
Front open, 22,5 meter breed en ca. 12 meter diep incl. 2 meter dak overstek

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan ”Buitengebied” van de gemeente Westerveld.
De bestemming is grondgebonden agrarisch bedrijf met een ruim agrarische bouwblok.

NB-vergunning:
Voor 133 GVE en 61 stuks jongvee jonger dan 2 jaar.

Provinciaal Streekplan:
Het bedrijf ligt in een gebied met als hoofdfunctie landbouw.

De Ecologische Hoofdstructuur:
De afstand van de gebouwen tot een kwetsbaar gebied binnen de EHS is voldoende, de achterste percelen tegen de Wapserveense Aa liggen in de verbindingszone van de EHS.

Begrenzingen plannen:
Het bedrijf en de landerijen liggen niet in een begrensd natuur- of beheersgebied.

Natura-2000 gebied:
Het bedrijf ligt op ruime afstand van een Natura-2000 gebied.

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com en
bekijk ook de video van het bedrijf.