De Hardenweg 3, Ruinerwold

De Hardenweg 3 Ruinerwold

Prijs op aanvraag
Bekijk 37 foto's
Bekijk 37 foto's
De Hardenweg 3
7961 KA Ruinerwold
Prijs op aanvraag

Melkveehouderijbedrijf
Oppervlakte: 88.63.31 ha.
Een zeer goed verkaveld, prachtig gelegen en goed onderhouden in de ruilverkaveling gebouwd melkveebedrijf met een huiskavel van bijna 78 ha. en een veldkavel van 11 ha. met een ruime ligboxenstal voor 173 melkkoeien en bijbehorend jongvee gelegen te Ruinerwold.

Oppervlakte:
77.59.45 ha. huiskavel, waarvan circa 1.65.00 ha. kan worden aangemerkt als erf, tuin, toegangsweg en ondergrond van de woning en bedrijfsgebouwen en daarnaast een veldkavel van 11.03.86 ha.

Betalingsrechten:
Overname in overleg.

Mestopslag:
Totale capaciteit van de mestopslag is ca. 3.550 m³, waarvan ca. 1.350 m³ in de mestsilo, resterende deel in de putten onder de stallen.

Ligboxenstal:
Naast de woning staat de ruime 2 + 2-rijige ligboxenstal welke in 1990 is gebouwd. De stal biedt plaats aan 107 stuks grootvee achter de melkstal en heeft 112 grootvee- en jongveeplaatsen aan de andere zijde van de voergang.

Melkstal:
Een uitgebouwde 25 stands van oorsprong driehoek(visgraat)melkstal (GEA/Westfalia) met melkmeting, koeherkenning en automatische afnameapparatuur.

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan ”Buitengebied“ van de gemeente De Wolden. De bestemming is “Agrarisch” met een ruim agrarisch bouwperceel voor grondgebonden landbouw.

Milieuvergunning:
Het bedrijf is voorzien van een A.m.v.B melkrundveehouderij voor het houden van 173 melkkoeien en 150 stuks jongvee in de bestaande gebouwen.

NB-wetvergunning:
Verleend voor het houden van 173 melkkoeien en 150 stuks jongvee, overeenkomend met 2.507,5 kg. NH³.

Omgevingsvisie Streekplan Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouw” van Omgevingsvisie Drenthe.

De Ecologische Hoofdstructuur:
De boerderij en de landerijen vallen buiten de EHS.

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Een zeer goed verkaveld, prachtig gelegen en goed onderhouden in de ruilverkaveling gebouwd melkveebedrijf met een huiskavel van bijna 78 ha. en een veldkavel van 11 ha. met een ruime ligboxenstal voor 173 melkkoeien en... Volledige omschrijving »


Locatie

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com