Wonen en werken in het buitengebied


Hoogehaar 15/15a
7751 ST Dalen

Verkocht

Melkveehouderijbedrijf

Oppervlakte: 31.44.60 ha.

Brochure downloaden »

Delen op Facebook

Een vrij vanaf de openbare weg gelegen goed verkaveld melkveebedrijf, groot 31.44.66 hectare met een gemoderniseerde ligboxenstal voor 138 melkkoeien gelegen aan de Hoogehaar te Dalen.

Oppervlakte:
31.44.66 ha., waarvan circa 1.75.00 ha. kan worden aangemerkt als erf, tuin, toegangsweg en ondergrond van de woningen en bedrijfsgebouwen.

Betalingsrechten:
Overname in overleg.

Mestopslag:
Totale capaciteit van de mestopslag is ca. 2.450 m³, waarvan ca. 850 m³ in de mestsilo, resterende deel in de putten onder de stallen.

Ligboxenstal:
Naast de boerderij staat de ruime 3 + 1-rijige ligboxenstal welke in 2009 is verlengd. De stal biedt plaats aan 96 stuks grootvee achter de melkstal en 42 grootvee- en jongveeplaatsen aan de andere zijde van de voergang.

Melkstal:
Een 2 x 9 visgraatmelkstal (Boumatic) met meetglazen en automatische afnameapparatuur. De melkstal is in 2009 vernieuwd en uitgebouwd.

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan ”Buitengebied“ van de gemeente Coevorden. De bestemming is -Agrarisch met waarden– Beekdallandschap met een ruim agrarisch bouwperceel voor grondgebonden landbouw.

Milieuvergunning:
Het bedrijf is voorzien van een A.m.v.B melkrundveehouderij voor het houden van melkvee en jongvee in de bestaande gebouwen.

NB-wetvergunning:
Nog niet.

Omgevingsvisie Streekplan Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouw” van Omgevingsvisie Drenthe.

De Ecologische Hoofdstructuur:
De boerderij en de landerijen vallen buiten de EHS.

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.