Europaweg 177, Nieuw-schoonebeek

Europaweg 177 Nieuw-schoonebeek

Bekijk 48 foto's
Bekijk 48 foto's
Europaweg 177
7766 AE Nieuw-schoonebeek
Verkocht

Melkveehouderijbedrijf
Oppervlakte: 38.88.86 ha.
Een mooi verkaveld en volledig gerenoveerd melkveebedrijf op circa 40 hectare eigen grond en 3 hectare huurgrond, met een ligboxenstal voor 90 GVE boxen en een strohok voor 30 GVE gelegen aan Europaweg 177 te
Nieuw-Schoonebeek.

Oppervlakte:
Ca. 38.88.86 ha., waarvan ca. 1.00 ha. als erf en ondergrond kan worden aangemerkt. Daarnaast wordt er ca. 3 ha. al tientallen jaren op jaarbasis gepacht.

Betalingsrechten:
Ca. € 13.370,- met totale omvang van 47.63. peildatum 23 maart 2016 toeslagrechten.
(Toekomstige) fosfaatrechten Per 2 juli 2015: 75 melk- en kalfkoeien, 4 stuks jongvee <1 jaar, 4 stuks jongvee >1 jaar, 1 fokstier >2 jaar.

Mestopslag:
Totale capaciteit van de mestopslag is ca. 1.600 m³, waarvan 800 m³ in de mestsilo, resterende deel in de putten onder de stallen.

Ligboxenstal:
De stal is oorspronkelijk gebouwd in 1975 en de afgelopen 3 jaren volledig gerenoveerd en uitgebouwd met een nieuwe melkstal. De 3 + 1 stal bestaat uit ca. 90 GVE boxen en een strohok voor ca. 30 melkkoeien.

Melkstal:
2 x 10 Fullwood melkstal van 2015. De melktank wordt gehuurd en heeft een inhoud van 10.000 liter.

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan ”Buitengebied 2011” van de gemeente Emmen.
Het bestemmingsplan werd vastgesteld op 30 oktober 2014.
De bestemming is: Agrarisch-Grondgebonden-1, artikel 5.

Milieuvergunning/NB-vergunning:
Er is een originele AMVB- en een NB-vergunning voor 112 stuks grootvee en 4 stuks jongvee.

Omgevingsvisie Drenthe:
Het bedrijf ligt in functiegebied “Landbouw” van Omgevingsvisie Drenthe.

De Ecologische Hoofdstructuur:
Het bedrijf ligt niet binnen de 250 zone van de EHS.
De percelen landbouwgrond achter het bedrijf liggen gedeeltelijk in de 250 zone van de EHS.

Herinrichting:
Het bedrijf valt in de herinrichting Schoonebeek.

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Een mooi verkaveld en volledig gerenoveerd melkveebedrijf op circa 40 hectare eigen grond en 3 hectare huurgrond, met een ligboxenstal voor 90 GVE boxen en een strohok voor 30 GVE gelegen aan Europaweg 177 te... Volledige omschrijving »


Locatie

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com