Wonen en werken in het buitengebied


Scheidingsweg 24
9342 TH Een

Prijs op aanvraag

Melkveehouderijbedrijf

Oppervlakte: 45.59.34 ha.

Brochure downloaden »

Delen op Facebook

Een in de kop van Drenthe gelegen, op de grens met Friesland, mooi verkaveld en goed onderhouden melkveebedrijf op een vrije locatie in het buitengebied van de plaats Een. Het bedrijf bestaat uit een geheel verbouwde woonboerderij, een werktuigenberging / werkplaats, een ligboxenstal voor 102 stuks melkvee met bijhorend jongvee, een mestsilo, kuilvoer- en erfverhardingen op totaal 45.59.34 ha. Plaatselijk bekend Scheidingsweg 24, 9342 TH te Een. Ook te koop met 35.63.24 hectare en 9.93.10 hectare geliberaliseerde pacht.

Oppervlakte:
Totaal 45 ha. in eigendom
Of (ook mogelijk):
35.63.24 ha. in eigendom, daarnaast een optie voor het pachten van 9.96.10 ha.

Betalingsrechten:
Worden mee overgedragen.

Mestopslag:
Totaal circa 1.650 m³, waarvan 1.000 m³ onder de stal en 650 m³ in de mestsilo.

Ligboxenstal:
Bovenbouw en inrichting van 2001, onderbouw is gedeeltelijk ouder. De stal heeft een 3 + 1 opstelling en is ingericht voor 102 stuks melkvee met bijhorend jongvee. Voor in de stal een kantoor, melkstal, tanklokaal met eigen melktank en een machinekamer.

Melkstal:
De melkinstallatie, van bouwjaar 2001, is een 2 x 6 visgraatmelkstal van Boumatic en is voorzien van koeherkenning, melkmeting en slanggeleiders.

Machineberging:
Meet 15 x 20 meter, stalen spanten met vrije overspanning. Opgetrokken uit gemetselde muren, houten topgevels en is gedekt met asbesthoudende golfplaten.

Ruwvoeropslag:
3 betonplaten en 1 sleufsilo met wanden van 1,25 meter. Totale oppervlakte is circa 1.350 m².

Bestemmingsplan:
De bedrijfslocatie is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Noordenveld en valt onder artikel 4 Agrarisch – Agrarisch Bedrijf. Het bouwblok is 1.50.00 ha. groot.
Gemiddelde dieraantallen 2014 89 stuks melkvee en 63 stuks jongvee
Dieraantallen per 1 juli 2015 88 stuks melkvee en 68 stuks jongvee

NB-vergunning:
NB-vergunning voor het houden van 111 stuks melkvee en 30 stuks jongvee.

Omgevingsvisie Drenthe:
Het bedrijf ligt in de zone ‘Landbouwgebied’ van de omgevingsvisie van Drenthe.

De Ecologische Hoofdstructuur:
Het bedrijf en de landerijen liggen niet in de bestaande EHS.

Natura-2000:
Het dichtstbijzijnde natura-2000 gebied ligt op ca. 3,5 km afstand van het bedrijf.