Wonen en werken in het buitengebied


De Hammen 2
9431 TB Westerbork

Prijs op aanvraag

Melkveehouderijbedrijf

Oppervlakte: 68.67.67 ha.

Brochure downloaden »

Delen op Facebook

Op een vrij gelegen locatie buiten Westerbork staat dit prachtig gelegen melkveebedrijf met 247 grootveeboxen. Het bestaat uit een ligboxenstal en melkstal uit 2009. Een goed onderhouden ligboxenstal uit 1973 met moderne inrichting voor jongvee, droge koeien en een ruime afkalfstal. Verder een machineschuur, kuilplaten en een sleufsilo staand op totaal ca. 69.00.00 hectare grond.

Oppervlakte:
Totaal bijna 80 ha., waarvan ruim 68,5 ha. grond in eigendom en 11 ha. pacht.

Betalingsrechten:
Worden mee overgedragen.

Mestopslag:
Totaal 5.200 m³ opslag, waarvan 4.200 m³ onder de stallen en 1.000 m³ in een betonnen mestsilo.

Ligboxenstal:
Nieuw gebouwd in 2009 en meet 29 x 60 meter, moderne en ruime stal in een 2 + 2 opstelling met centrale voergang, open zijwanden, telt totaal 138 grootveeboxen. Voor in de stal een grote (afsluitbare) wachtruimte van 8,5 x 29 meter.

Melkstal:
Aan de linkerzijde van de ligboxenstal is een aparte melkstal gebouwd van 11 x 29 meter. Aansluitend een entree, toilet, machinekamer, tanklokaal met eigen melktank en een dubbele garage.
De melkinstallatie is een 2 x 24 Swing-Over van Boumatic met melkmeting, krachtvoerverstrekking en beweegbare vloer, eveneens van 2009.

Jongveestal:
Ligboxenstal van 1973 in 3 + 1 opstelling met centrale voergang met 109 ligboxen voor grootvee en 68 ligboxen voor jongvee in oplopende breedte maat, 5 éénlingboxen, 2 grote strohokken met drinkautomaat en een royaal afkalfhok.

Machineberging:
Afsluitbare machineschuur van 20 x 10 meter met een goothoogte van 4 meter.

Ruwvoeropslag:
3 kuilplaten van elk 7,2 meter breedte en een lengte van 2 x 50 en 1 x 40 meter. Voor de maïs is er een sleufsilo van 11 x 50 meter met betonnen keerwanden.

Bestemmingsplan:
Het bedrijf is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Midden-Drenthe en vallen onder artikel 7 ‘Agrarisch met waarden’.

Milieuvergunning:
Besluit landbouw milieubeheer voor het houden van 200 stuks melkvee en 140 stuks jongvee.

Omgevingsvisie Drenthe:
Het bedrijf en een gedeelte van de veldkavels liggen in de zone ‘Robuust watersysteem - beekdalen’. De overige veldkavel ligt in zone ‘Landbouwgebied’.

De Ecologische Hoofdstructuur:
Het bedrijf en de gronden liggen buiten de bestaande EHS.

Natura-2000:
Het bedrijf en de gronden liggen op ruime afstand van een Natura-2000 gebied.

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.