Wonen en werken in het buitengebied


Rheeveld 18
9415 TA Hijken

Prijs op aanvraag

Varkensbedrijf

Oppervlakte: 02.24.50 ha.

Brochure downloaden »

Delen op Facebook

Een keurig onderhouden vleesvarkensbedrijf annex paarden pension en groepsaccommodatie, gelegen bij de Brunstingerplas te Hijken op korte afstand van Beilen.

Oppervlakte:
2.24.50 ha. incl. ondergrond en erf.

Mestopslag:
± 1.050 m³ onder de gebouwen.

Capaciteit:
± 1170 vleesvarkens.

Varkenseenheden:
850,2 varkens eenheden.

Ammoniakemissie:
1221 kg NH 3 in 2007 vergund.

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied van de Gemeente Midden-Drenthe" dat per 26 januari 2012 is vastgesteld. De bestemming is Agrarisch met waarden.

Milieuvergunning:
Omgevingsvergunning, goedgekeurd op 29 september 2011 voor:

- 776 vleesvarkens;
- 400 gespeende biggen;
- 17 paarden.

Omgevingsvisie Drenthe:
Hoofdfunctie Landbouw.

De Ecologische Hoofdstructuur:
Het bedrijf ligt niet binnen de 250 zone van de EHS.

Begrenzingen plannen:
Het bedrijf en de landerijen liggen niet in een begrensd natuurgebied of beheersgebied.

Habitat gebieden:
Het bedrijf ligt op ruime afstand van een Natura-2000 gebied.

Mestafzet:
Er zijn geen mestafzet contracten.

De cultuurgrond:
Achter het gebouwencomplex ligt een perceel landbouwgrond van ca. 1,4 ha.
terwijl van dezelfde eigenaar, indien gewenst, nog 3.67.15 ha. extra landbouwgrond kan worden bijgekocht. Dit perceel ligt op een paar honderd meter van de boerderij aan de andere kant van de weg.

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.